Hydrogenselskapet ZEG Power henter 130 mkr

Et sterkt felt av internasjonale investorer går inn med over 130 millioner kroner i  norske ZEG Power, som har sprunget ut av Institutt for energiteknikk (IFE).

20 mars 2020

ZEG Power og administrerende direktør Kathrine K. Ryengen har fått de økonomiske musklene som trengs for å lykkes med selskapets ambisiøse planer om en effektiv produksjon av hydrogen fra naturgass – som også inkluderer fangst av CO2.


Administrerende direktør Kathrine K. Ryengen forteller at det har vært viktig for selskapet å få inn investorer som også kan legge «smart kapital» på bordet. Hun har fått med et kobbel av sterke aktører på eiersiden.

– De vil også gi oss de økonomiske musklene vi trenger for å kunne lykkes med ZEG Powers ambisiøse planer, både i Norge og internasjonalt, sier hun.

Kapitalutvidelsen, som hadde som mål om å tilføre 100 millioner kroner, ble betydelig overtegnet. ZEG Powers banebrytende teknologi for ren hydrogenproduksjon har tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet fra globale aktører som AP Ventures og SPARX Group. Sammen med det norske statseide klimainvesteringsfondet Nysnø og andre store investorer, stiller de opp med vel 130 millioner kroner i emisjonen.

Bemanner opp

– Den overveldende interessen, fra noen av verdens ledende teknologiaktører, viser tydelig hvor viktig effektiv produksjon av utslippsfritt hydrogen vil være for fremtiden, sier Kathrine K. Ryengen.

Hun har allerede lyst ut fem nye lederstillinger i forbindelse med oppskaleringen av selskapet, fra et lite pilotanlegg for hydrogenutvinning på Kjeller.

Det første fullskala ZEG-hydrogenanlegget skal bygges i CCB Energy Park på Kollsnes, inntil det planlagte CO2-lagringsanlegget. Produksjonen av rent hydrogen vil starte i 2022. Fram til CO2-lagringsanlegg er etablert, vil ZEG Power bruke fornybar biogass i sin utslippsfrie hydrogenproduksjon.

Spin-off fra Kjeller

Etter en lang og kronglete ferd i nærmere 20 år, er det endelig klart for å realisere dette nye, norske hydrogeneventyret. Siden årtusenskiftet har forskere hos IFE jobbet med å fremstille hydrogen fra naturgass på en mer effektiv måte – som også fanger CO2.

– IFE har forsket og utviklet teknologien siden 2001, og har lagt betydelig innsats og ressurser i å utvikle ZEG Power. Vi er glade for å nå få nye investorer ombord, med relevant kompetanse, nettverk og kapital for å utvikle selskapet videre, sier IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

IFE, gjennom sitt ventureselskap IFE Invest, vil forbli den største eieren i ZEG Power – som nå er verdsatt til 230 millioner kroner.

– Vi ser frem til å videreutvikle og skalere opp ZEG-teknologien sammen med våre nye investorer. Den vil bidra til å nå klimanøytralitet ettersom hydrogen blir nøkkelen i mange industrisektorer, sier administrerende direktør Jørgen Lundberg i IFE Invest AS.

Dette er investorene

  • AP Ventures, et London-basert risikokapitalfond som investerer i banebrytende teknologier som løser de globale klimautfordringene.
  • SPARX Group, et japansk investeringsfond som er sterkt inne i fremtidens smarte kjerneteknologier som robotikk og hydrogen.
  • Nysnø Climate Investments, et statseid investeringsselskap som investerer i smarte løsninger på klimautfordringene.
  • Coast Center Base (CCB), et norsk selskap med sterkt fokus på verdikjedestyring.
  • Danske Invest Asset Management AS, en norsk kapitalforvalter heleid av Danske Bank A/ S.
  • Stratel AS, et familieeid norsk investerings- og utviklingsselskap, som har gjort flere vellykkede investeringer i start-up-selskaper.
  • IFE, et internasjonalt ledende forskningsinstitutt innen energi, helse og industriell utvikling.
  • IFE Invest AS, et heleid datterselskap av IFE, etablert for å styrke kommersialisering av instituttets spin-out-selskaper.