Hydrogenselskapet Hynion går på børs

Hynion planlegger børsnotering på markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs, med planlagt oppstart for handel 16. april.

25 mars 2021


Hynion skal etter planen børsnoteres fra 16. april, forteller selskapets administrerende direktør Ulf Hafseld. Foto: NTB

Gjennom børsnoteringen vil det legges et godt økonomisk fundament for videre vekst og etablering av flere hydrogenstasjoner rundt de store byene i Skandinavia.

– Etterspørselen etter hydrogen til transportnæringen vil øke raskt de neste årene, mener Hynions administrerende direktør Ulf Hafseld.

Transportnæringen trenger hydrogen

Hynion jobber aktivt med å markedsføre hydrogenbiler overfor bedrifter og organisasjoner som ønsker å være med på det grønne skiftet. Hafseld viser til at det er stor interesse for hydrogen i transportnæringen. En rekke store, norske aktører har allerede varslet at de vil ha et hundretall hydrogenlastebiler på veiene i de neste årene. 

Han peker på drosjenæringen som eksempel på en bransje hvor hydrogen kan spille en viktig rolle. Oslo har allerede vedtatt at alle drosjene i hovedstaden må være utslippsfrie innen 2024.  Bergen ønsker også å innføre utslippsfrie soner.

Bare 10 prosent av taxiene i Oslo er utslippsfrie. For batterielektriske drosjer er det primært den lange ladetiden som representerer en utfordring.

Slipper ladestopp

– Hydrogen er definitivt en interessant løsning for oss, sier administrerende direktør i Norgestaxi, Dag Kibsgaard-Petersen. 

De fleste bilene går over flere skift, og da passer det dårlig å la bilen stå til lading i én time.

– I de tilfellene der sjåføren parkerer bilen for natten, er det ikke alltid at de har mulighet til å lade der de bor, forklarer Kibsgaard-Petersen.

Derfor vil en hydrogenelektrisk løsning være bra løsning for næringen, mener han.

– Da kan vil fylle tanken som normalt på to-tre minutter og kjøre videre, sier direktøren i Norgestaxi.

I tillegg er rekkevidden like god som på diesel- og bensinbiler, påpeker han.

Vil etablere 30 hydrogenstasjoner

Frem til nå har tilgangen til hydrogen vært begrenset, med én offentlig hydrogenstasjon på Høvik i Bærum. Stasjonen som eies og drives av Hynion, er Skandinavias travleste hydrogenstasjon. I løpet av første halvår i år vil Hynion åpne nye hydrogenstasjoner i Gøteborg og Porsgrunn. Disse vil snart få følge av flere, og i løpet av 2022 regner Hafseld med at selskapet vil ha åtte hydrogenstasjoner.

– Vi i Hynion skal rulle ut 30 hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Nord-Europa de neste årene. I Oslo har vi ambisiøse planer slik at næringstransport som taxi og lastebiler kan gå på hydrogen uten å være bekymret for tilgang til drivstoff, sier Hafseld. 

Hydrogen får en nøkkelrolle

– I Norge har satsingen på elbiler vært bra for privatbilismen. For å redusere utslippene fra veitrafikken ytterligere, må man også utvikles gode nullutslippsløsninger for næringstransporten. Da vil hydrogen spille en nøkkelrolle, sier Hafseld.

Hynion vil derfor utvikle en infrastruktur for hydrogen som kan bidra til å åpne markedet slik at slik at stadig flere kan ta i bruk nullutslippsdrivstoffet hydrogen i sine kjøretøy, påpeker Hafseld. 

Selskapet benytter utelukkende fornybare energikilder eller biogass i sin hydrogenproduksjon. I dag blir hydrogenet som selges ved Hynions hydrogenstasjon på Høvik produsert ved hjelp av vann-elektrolyse. Hynion kjøper opprinnelsesgarantier som sikrer at strømmen kommer fra fornybare energikilder.