Hydrogensamarbeid skal gi kostnadsgevinst

HydrogenPro AS har inngått en samarbeidsavtale med Hynion AS om å levere grønt hydrogen til Hynions hydrogenstasjoner.

26 april 2021


Hydrogenstasjonen på Herøya er for tiden stengt for vedlikehold, men vil åpne igjen  før sommeren. Foto: Hynion

HydrogenPros elektrolysør har en ny og forbedret elektrodeteknologi som vil reduserte produksjonskostnader for hydrogen. Et nytt elektrolyseanlegg fra HydrogenPro vil dessuten være et viktig utviklingselement for Hynions hydrogenstasjon på Herøya.

– Vi er glade for å innlede et samarbeid med Hynion basert på et forhold som går flere år tilbake i tid. Det er en klar gjensidig vinnersituasjon å samarbeide på Herøya og innen Industrial Green Tech-klyngen på Herøya Industripark, sier Mårten Lunde, administrerende direktør i HydrogenPro.

Han understreker at selskapets fokus på industrielle applikasjoner i stor skala er uendret. Lunde ser frem til å samarbeide med Hynion om ambisjonen om å bygge et sentralisert system for hydrogenproduksjon for videre distribusjon til sitt nettverk av drivstoffstasjoner.

Vil møte lastebilbehov

Tungtransport forventes å bli et stort kundesegment for hydrogen. Hynion vil utvide kapasiteten på anlegget sitt og videreutvikle Herøya-stasjonen for tanking av lastebiler. Her vil det også bli etablert en fyllelinje for containere som kan frakte hydrogen til andre fyllestasjoner.

Herøya har siden 2007 vært Norges viktigste sted for utvikling av nye løsninger for hydrogen. Det nye anlegget vil fungere som et demonstrasjonsanlegg hvor begge parter vil presentere teknologien og systemene.

Stasjonen på Herøya som for tiden er stengt for vedlikehold, vil åpne før sommeren.

Reduserte kostnader

Gjennom HydrogenPro-avtalen vil Hynion få tilgang til kostnadseffektiv teknologi for å produsere grønt hydrogen, påpeker Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion.

– Dette vil gjøre det mulig for oss å utvikle forsyningssiden, slik at vi kan møte kostnadskravene som forventes i årene som kommer, sier han.

Sammen med Industrial Green Tech vil partene søke om Enova-tilskudd som en del av et større prosjekt i Grenland-området.