Foto: Are Opstad Sæbø, Greenstat

Rekordmange hydrogenarrangement på Arendalsuka i år

Aldri før har det vært så mange hydrogen- og ammoniakkarrangementer som i år på Arendalsuka.

26 aug. 2022

– Hydrogenbransjen har definitivt befestet sin posisjon på Norges viktigste møteplass, sier generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 

Norsk Hydrogenforum inviterte til et arrangement om hydrogen til tungtransport, der Toyota og Evig grønn ga en oppdatering om det aller siste på kjøretøysfronten og Everfuel informerte om planene for utbygging av hydrogenstasjoner.

Nordic Innovation poengterte viktigheten av nordisk samarbeid knyttet til infrastruktur – og heiet på Next Wave-prosjektet som NHF leder.

Støtte til lastebilsatsing

NHF og Zero er blitt enige om en virkemiddelpakke for utbygging av hydrogenstasjoner, som også ble lansert under tungtransportarrangementet.

Hovedelementet i denne «utbyggingspakken» innebærer at de første stasjonene og lastebilene kan gis en investeringsstøtte på inntil 80 prosent, i den innledende fasen – inntil det ruller 500 hydrogenlastebiler på norske veier.

– Vi trenger et konkurransebasert program for utbygging av hydrogenstasjoner langs de viktigste transportkorridorene, var Wilhelmsens klare budskap.

Ola Elvestuen (V) og Nils Ramsøy (Sp) tok opp tråden i den påfølgende politiske duellen. Venstre har et mål om å etablere 30 fyllestasjoner for hydrogen innen 2025. Senterpartiet har ikke tilsvarende måltall, men lover å følge opp Stortingets vedtak om å utrede hvordan vi raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for hydrogen.

Trenger maritim satsing

NHF løftet også maritim sektor på agendaen, ved hjelp av innsiktsfulle innlegg fra Statens Vegvesen, Norwegian Hydrogen, Ballard, Hyrex, Hynion og Glomfjord Hydrogen. Fylkesordføreren i Agder, Arne Thomasen, delte sitt engasjement for hydrogensatsingen i regionen. Han hadde ingen problemer med å sende noen tydelige lissepasninger til den politiske debatten.

– Det  er nå opp til oss som bransje å realisere prosjektene.  Generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Thomasen understreket behovet for å kompensasjon til fylkeskommunene for sine merutgifter som pådrivere for utslippsfrie løsninger på ferger og hurtigbåter. Dette har NHF også argumentert for ved en rekke flere anledninger.

Kirsti Leirtrø (Ap), Liv Kari Eskeland (H), Herman Søndenaa (MDG) og Eirik Rødder (R) uttrykte også bred enighet om en satsing på hydrogen og ammoniakk i maritim sektor.

– Det er gøy å se at vi har så kunnskapsrike og engasjerte politikere. Det gir grunn til å være optimist for nullutslipp i skipsfarten fremover, uttrykte en glad generalsekretær.


Enova og bransjen i hyggelig passiar om veien videre. Fra venstre, Liv Hege Segelsten (Greenstat), Ulf Hafseld (Hynion), Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (NHF), Vegard Frihammer (Greenstat), Morten Aggvin (Holland Norway Lines) og Helge Holen (Everfuel).

Stor rift om NHF-medvirkning

NHF deltok også i en panelsamtale hos Statkraft, der Rystad presenterte tall som tilsier at det blir rikelig med sol- og vindkraftutbygging i Europa fremover. Hydrogen som lagringsmedium vil derfor bli en viktig del av energimiksen.

Toyota løftet hydrogenbussens inntog i Europa, og fortalte om sitt samarbeid med Caetano om bybussen H2 CityGold, som bruker brenselceller fra Toyota. Sintef presenterte en modell de har utviklet for investering, drift og vedlikehold for busser med ulike drivlinjer. Ved å legge inn reelle driftsdata og rutene som bussene skal kjøre, vil brukeren få et godt beslutningsgrunnlag for kommende investeringer.

Foreløpige resultater viser at hydrogenbusser er fordelaktige ved høy driftstid, tung transport og ujevn topografi, og at brenselcelleteknologi alltid vil kombineres med batteri for regenereringsformål. SINTEF ferdigstiller nå sitt arbeid, og endelige resultater er forventet i oktober.

Livesending hos Dagens Næringsliv

NHF var med på en livesending i DN-teltet i regi av Scatec, der NORAD, Norfund og Eksfin informerte om støtte-, låne- og garantiordningene som kan bidra til at land, langt utenfor Europa, kan ta i bruk hydrogen.

Sammen med Greenstat og Everfuel inviterte også NHF til eventet «Startskuddet for hydrogen er gått – hva nå?» Her informerte Enova om den støtten som er tildelt hydrogen- og ammoniakkprosjekter den siste tiden, som vil bidra til både teknologiutvikling og utslippskutt.  

– Det er veldig gledelig at så mange hydrogen- og ammoniakkprosjekter får starthjelp. Det er nå den virkelige jobben begynner – og det er opp til oss som bransje å sørge for at vi lykkes med å realisere prosjektene, sier Wilhelmsen.   

NHF ble også invitert med HYREX på tur i deres flunkende nye hydrogenbåt, i strålende solskinn utenfor Arendal. 

 

 

 

 

 


Kirsti Leirtrø (Ap), Liv Kari Eskeland (H), Herman Søndenaa (MDG) og Eirik Rødder (R) ville alle støtte fyllestasjoner for fritidsbåter på hydrogen langs kysten.