Foto: Ihne Pedersen | Camilla Røhme og Edvard Thonstad Sandvik

Hydrogenprisen til Edvard Thonstad Sandvik og Camilla Røhme fra Statens vegvesen   

Under middagen på Hydrogenkonferansen 6. juni 2024 ble Hydrogenprisen 2023 tildelt Edvard Thonstad Sandvik og Camilla Røhme for deres arbeid hos Statens vegvesen.   

07 juni 2024

Prisen får de for arbeidet med ferjeanbudet på Hjelmeland og ferjesambandet i Vestfjorden, som har bidratt til teknologiutvikling av hydrogenferjer og til etablering av hydrogenverdikjeder i Norge.  
 
Thonstad Sandvik og Røhme har vært avgjørende for realiseringen av ferjen Hydra og de to kommende fartøyene på Vestfjorden. De har hatt et stort engasjement for det grønne skiftet og gjort en betydningsfull jobb for å gjøre ferjetransporten i Norge utslippsfri, heter det i juryens begrunnelse.   

– Det er veldig gøy for Statens vegvesen å få Hydrogenprisen, sier Edvard Thonstad Sandvik. Det er et stort team som har stått bak denne jobben, inkludert tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Han ville vært stolt, sa han. 
  
– Hydrogenprisen henger veldig høyt og tildeles noen som har utmerket seg særskilt og bidratt til hydrogensatsingen som setter tydelige spor. Her har juryen kåret veldige verdige vinnere og vi gratulerer Edvard Thonstad Sandvik, Camilla Røhme og Statens vegvesen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 

 – Med politisk vilje, embetsverk, innkjøpere, en fantastisk maritim næring og hydrogennæring kan man flytte fjell, sier Thonstad Sandvik. 
 
I juryen for Hydrogenprisen 2023 satt Guro Grytli Seim (Hexagon Purus), Sigrid Lædre (Sintef) og Håvard Vaggen Malvik (Statkraft).

Les hele juryens begrunnelse her:

Hydrogenprisen tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme hydrogen som energibærer. Vinneren skal ha tilført noe nytt eller originalt, og gjerne av stor samfunnsmessig eller kommersiell betydning.   
 
Statens vegvesen har gjennom deres ferjeanbud på Hjelmeland og ferjesambandet i Vestfjorden bidratt til teknologiutvikling av hydrogenferjer og til etablering av hydrogenverdikjeder i Norge. Edvard som initiativtaker og Camilla som viktig pådriver for å gjennomføre prosjektene, har vært avgjørende for realiseringen av ferjen Hydra og de to kommende fartøyene på Vestfjorden. De har hatt et stort engasjement for det grønne skiftet og gjort en betydningsfull jobb for å gjøre ferjetransporten i Norge utslippsfri.   
   
Gjennom sitt arbeid har de sikret nødvendige budsjetter og mandat, bidratt til viktig arbeid med sikkerhet og testing, vært et sentralt kontaktpunkt for næringen, og med dette bidratt til at næringslivet har kunnet gjennomføre sine prosjekter. Med Edvard og Camilla i spissen har Statens vegvesen lyktes med å introdusere og demonstrere hydrogenteknologi i samfunnet på en måte som baner vei for nullutslipp i nærskipsfarten og i europeisk skipsfart.   
   
Gjennom bruken av offentlige anbud har Statens vegvesen gitt norsk maritim næring og leverandørindustri mulighet til å styrke sin posisjon i det grønne skiftet. Denne bruken av offentlige anbud er et eksempel til etterfølgelse – det viser hvordan myndighetene kan bruke anbud til å få fart på energiskiftet, kutte utslipp og bidra til industriutvikling. Ferjene har gitt viktig læring som bransjen tar med seg videre – og som vi allerede ser åpner nye muligheter for hydrogennæringen. I tillegg er ferjene utstillingsvinduer som gir norsk leverandørindustri en mulighet til å ekspandere og seile ut i verden. Med sine lange kontrakter bidrar disse anbudene til forutsigbar etterspørsel av hydrogen over lengre tid. Dette er vesentlig for å etablere produksjon og utvikle verdikjeder for hydrogen i Norge.  
   
Edvard og Camilla har gitt viktige bidrag i kampen for å kutte klimagassutslippene i maritim sektor. Vi gratulerer dem som verdige vinnere av Hydrogenprisen 2023!  
  
  
  

– Med politisk vilje, embetsverk, innkjøpere, en fantastisk maritim næring og hydrogennæring kan man flytte fjell.

Edvard Thonstad Sandvik