Hydrogenprisen 2021 tildelt Bernhard Kvaal

Norsk Hydrogenforums høyeste utmerkelse ble tildelt Bernhard Kvaal, under Hydrogenkonferansen 2022, som i åre ble avholdt i Oslo 1. juni.

03 juni 2022

Bernhard Kvaal ble tildelt Hydrogenprisen av Steffen Møller-Holst under festmiddagen på Hydrogenkonferansen.

– Selv om vi ønsker at hydrogenprisen skal være så lav som mulig, vil vi at Hydrogenprisen skal henge så høyt som mulig, i hvert fall mye høyere enn 2 euro/kg, sa NHFs styreleder Steffen Møller-Holst før den høytidelige prisoverrekkelse.

Han viste til at Hydrogenprisen gis som en annerkjennelse til personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme hydrogen som energibærer, slik Bernhard Kvaal har gjort. Han har gitt et stort bidrag med ny kunnskap om hydrogen som energibærer, påpekte Møller-Holst.

Kvaal har samarbeidet med fremragende forskningsinstitusjoner og internasjonale leverandører av hydrogenteknologi. I sin begrunnelse for tildelingen la fagjuryen vekt på Kvaals fremragende innsats i prosjektet REMOTE, med etableringen og gjennomføringen av et av verdens første pilotanlegg som demonstrerer en 100 prosent fornybar og autonom energiløsning basert på hydrogen. Kvaals arbeid har fått betydelig oppmerksomhet – også utenfor Norges grenser.

– Prismottakeren har stått i bresjen for et pionérarbeid som baner vei for nødvendig teknologierfaring som gjør at norsk og internasjonalt næringsliv kan ta i bruk hydrogen som grønt energilager der andre mer tradisjonelle løsninger er uegnet, sa Steffen Møller-Holst.

Prosjektet der Kvaal ledet driften av piloten utenfor Trondheim er et praktisk eksempel med stor overføringsverdi til samfunnet generelt, både i og utenfor Norge, og vil bli viktig i den totale energiomleggingen vi står i. Fagfeltet off-grid er under utvikling, noe som har krevd en stor grad av nytenking og innovative løsninger for gjennomføringen av prosjektet.

Sikre, fornybare off-grid løsninger er avgjørende for at verden skal lykkes med det grønne skiftet.

NHF gratulerer Bernhard Kvaal med Hydrogenprisen 2021!

Fagjuryen som står bak tildelingen, har bestått av:

  • Annika Bremvåg, NTNU
  • Geir Magnar Brekke, Statkraft
  • Per Øyvind Voie, Norwegian Hydrogen