Hydrogenprisen 2017 går til Ola Elvestuen

Venstres nestleder Ola Elvestuen har i over 10 år som toppolitiker jobbet hardt for innfasingen av hydrogenteknologi.

07 sep. 2017

Norsk Hydrogenforums hydrogenpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme hydrogen som energibærer. Prisen er viktig for å fremme kunnskapen om mulighetene denne nullutslippsteknologien muliggjør, i en kritisk introduksjonsfase.

Hydrogenprisen for 2017 ble delt ut på Smart Mobility-konferansen i Lillestrøm 7. september og gitt til Ola Elvestuen, nestleder i Venstre - for hans mer enn 10 års iherdige innsats for å sikre politisk engasjement for en hydrogensatsing i Norge.


En fornøyd prisvinner Ola Elvestuen sammen med jurymedlem Gerd-Petra Haugom fra DNV GL (t.v.) og generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik

 

Juryens begrunnelse:

Ola har vært en pådriver på regionalt så vel som nasjonalt plan. I sitt engasjement som gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre la Elvestuen grunnlaget for Oslo og Akershus' pionérrolle innen utbygging av hydrogenstasjoner og innfasing av hydrogenkjøretøy.

Som leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, la Ola fram forslaget og fikk våren 2015 komiteens støtte til å be Regjeringen om å etablere en nasjonal hydrogenstrategi.

Elvestuen har også holdt innlegg ifm konferanser bla i Canada og i Brussel, og derigjennom bidratt til å øke den internasjonale oppmerksomheten rundt hydrogensatsingen i Norge.

Gjennom sin innsats har Ola sikret kontinuitet i det langsiktige, politiske arbeidet for å få etablert hydrogen som et bærekraftig drivstoff i den norske transportsektoren. Dette har vært avgjørende for den forestående utrulling av hydrogenstasjoner i Norge. Derigjennom har Ola også bidratt til at vi i Norge vil kunne nå våre ambisiøse mål om utslippsreduksjoner.

Juryen for Hydrogenprisen 2017 bestod av Anders Ødegård, SINTEF, Gerd Petra Haugom, DNV GL og Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen.

- Vi gratulerer Ola Elvestuen i Venstre med utmerkelsen. Det er en glede og å kunne tildele Hydrogenprisen til en politiker som har stått tydelig på de langsiktige behovene for støtte til ny miljøteknologi innen transportsektoren. Dette er et område som har hatt varierende grad av offentlig backing det siste tiåret, sier generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik.

- Å sørge for vellykket introduksjon av hydrogenteknologi krever en helhetstenkning hvor båsinndelinger mellom ulike politiske virkemidler som ikke henger godt nok sammen, bremser de gode resultatene. Ola har stått på for å påpeke de manglene som har hemmet utviklingen de siste årene, og sørget for klarere mål fram mot 2025 og 2030 - noe som vil gjøre utviklingen de kommende årene betydelig bedre, avslutter han.

Ola Elvestuen ble overrasket og veldig glad for å motta prisen, vel fortjent etter hans langsiktige årelange innsats. 

- Jeg vil takke Norsk Hydrogenforum for prisen, og ikke minst for den viktige jobben de gjør for å utvikle framtidas energiløsninger. Det er ingen tvil om at hydrogen er en viktig del av arbeidet for at Norge skal nå klimamålene våre, og på sikt bli et nullutslippssamfunn. Da trenger vi både en stor satsning på forskning og utvikling, bedre tilgang på fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy og vi vil snarlig sikre støtte fra Enova for de første 30 av disse, sier Ola Elvestuen.

- Og så trenger vi ikke minst en avgiftspolitikk som sørger for at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig. Venstre heier på hydrogen, og den store jobben for å gjøre det til et attraktivt alternativ for mange flere er bare så vidt i gang. Vi må trappe opp innsatsen betydelig i årene som kommer, og da er det godt for oss politikere å ha Norsk Hydrogenforum med på laget, avslutter han. 


Ytterligere informasjon:
Norsk Hydrogenforum 

Pressemelding: http://www.hydrogen.no/files/images/archive/hydrogenprisen-2017-gar-til-ola-elvestuen.pdf

Høyoppløselig bilde: http://www.hydrogen.no/files/images/archive/elvestuen-mottar-hydrogenprisen-2017.jpg 

Kontakt: Kristian Erlend Vik | kristian.vik@hydrogen.no | Tlf. 951 83 350