Hydrogenmaskiner gjør jobben – hvor som helst

Å få på plass utslippsfrie anleggsmaskiner i avsidesliggende områder, uten strøm, er en utfordring. Maskiner som drives av hydrogenbrenselceller klarer jobben. Det har Volvo vist.

08 juli 2022


Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Anna Cornander i RISE fikk se hydrogendumpen i aksjon i vinter, da Cleancon-partnerskapet besøkte Volvo Construction Equipment i Braås. Foto: Volvo CE

Utbygging og vedlikehold av veier fører til betydelige klimagassutslipp fra anleggsmaskiner. For å kutte utslippene er det i all hovedsak to løsninger som gjelder; maskiner som går på batteri eller hydrogen.

Der det er lang avstand til strømnettet er det en utfordring å drifte batteridrevne maskiner. Transport av batterier frem om tilbake til ladestasjon er både tidkrevende og dyrt. Da er hydrogen den ideelle løsningen, slik Volvo har demonstrert med verdens første hydrogendumper.

– Norge er et langstrakt land og tilgangen på strøm varierer, så anleggsmaskiner på hydrogen vil spille en viktig rolle for overgangen til nullutslipp i denne sektoren, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

– Netto null utslipp er målet

Elektrifisering av arbeidsmaskiner kan ikke utsettes om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, påpeker Jon Eriksen, hydrogenekspert i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Det er svært gledelig at Volvo, som er en av verdens største produsenter av anleggsutstyr nå tar hydrogen i bruk som drivstoff i tunge maskiner, sier Eriksen.

Han har samarbeidet med Volvo i det EU-finansierte prosjektet Cleancon (Clean Construction Machinery), som utvikler fremtidens marked for utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet ledes Anna Cornander hos RISE Research Institutes of Sweden.

I tillegg til å arbeide med batterielektriske løsninger, utforsker Volvo Construction Equipment (Volvo CE) potensialet for elektrifisering med hydrogenbrenselceller. Dumper-prototypen Volvo HX04 er i så måte en spennende nykommer, påpeker Roland Kvist, leder av dumperprosjektet hos Volvo CE.

Volvo HX04 fylles med 12 kg hydrogen på under 8 minutter, fra den topp moderne tenkstasjonen som Shell har installert på testbanen i Braås. Da kan dumperen kjøre i om lag fire timer.

– Dette er et viktig skritt på veien for å oppfylle våre vitenskapsbaserte klimamålforpliktelser om å oppnå netto null utslipp i hele verdikjeden innen 2040. Ved å utforske flere teknologier – og jobbe i partnerskap – kan vi skape de beste løsningene for å redusere karbondioksidutslippene, gjennom å være en pådriver i overgangen til utslippsfrie anleggsmaskiner, sier han.

Dumper-prosjekt siden 2018

Volvo HX04 er blitt utviklet i all hemmelighet. Hydrogendumperen er skapt gjennom et forskningspartnerskap mellom Volvo CE, RISE og PowerCell Sweden, som har pågått siden 2018. Utviklingsprosjektet er finansiert av midler fra den svenske stat.

Det har vært en rivende utvikling av utslippsfrie maskiner de senere årene, først og fremst basert på batteri og kabel. Det har vært en utfordring å få de store mobile maskinene over på et bærekraftig alternativ.

– Det er derfor meget gledelig at en av verdens største produsenter av anleggsutstyr nå tar hydrogen i bruk som drivstoff nettopp til dette formålet, sier Jon Eriksen hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Volvo tar sikte på å bryte nye barrierer for hydrogenteknologien. Å starte testingen av dumperprototypen er en stor milepæl i dette arbeidet.

– Vi oppfant verdens første leddstyrte dumper for mer enn 55 år siden. Vi er stolte over å drive endringen videre med det nye konseptet for en brenselcelledumper, sier Carolina Diez Ferrer, leder av avanserte ingeniørprogrammer hos Volvo CE.

Et bærekraftige alternativ til diesel

Selv om det er en tidlig prototype vil dumperen – sammen med batterielektriske løsninger – gi verdifull innsikt i mulighetene for å bruke hydrogen, påpeker Ferrer, som også har vært en sentral bidragsyter til Cleancon.

Batteridrevne kjøretøy og biodrivstoffbaserte løsninger er allerede kommersielt tilgjengelige i dag. Som et enda mer bærekraftige alternativ til diesel, forventer Volvo en kommersialisering av hydrogendrevne maskiner i andre halvdel av dette tiåret.

– Det at det vil komme flere anleggsmaskiner som går på hydrogen, vil også gjøre det enklere for det offentlige å benytte sin innkjøpsmakt og stille krav om at bygg – og anleggsprosjekter skal foregå utslippsfritt, påpeker NHFs generalsekretær, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hun oppfordrer flere til å se til Oslo, som har et mål om at alle kommunens bygg- og anleggsplasser og transport av masser skal gjøres utslippsfritt fra 1. januar 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Volvo forventer en kommersialisering av hydrogendrevne maskiner i andre halvdel av dette tiåret. Foto: Volvo CE