Hydrogenleverandøren Everfuel på vei mot børs

Everfuel sikter mot Merkur Market som en ledende europeisk leverandør av grønt hydrogen for nullutslipp-mobilitet.

19 okt. 2020


Everfuel-gründerne. Foto: Michael Damsgaard

Everfuel har søkt om opptak til handel på Merkur Market, betinget av gjennomført kapitalutvidelse. Selskapet som er en spin-off fra Nel, har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon for å finansiere selskapets fortsatte vekst som en ledende leverandør av grønt hydrogen som drivstoff til transportsektoren i Europa.

Everfuel er et integrert hydrogenselskap med hovedkvarter i Herning, Danmark. Selskapet ble i 2019 etablert som en selvstendig leverandør av totalløsninger for grønt hydrogen til transportsektoren.

Selskapet eier og drifter hydrogenproduksjon (elektrolyse), -distribusjon og -påfyllingsstasjoner.

Leverer til kjøretøyflåter og industri

Everfuel kobler med det sammen hele verdikjeden for hydrogen, støttet av egenutviklede digitale verktøy og stordata, i et sentralt system for å optimalisere driften. Hovedkundene er buss-, lastebil- og taxi-selskaper med store flåter av kjøretøy. Det er også stor interesse for nullutslipp-løsninger fra andre segmenter som vareleveranse, tog, skip, privatbiler samt en rekke industrielle formål.

– Fornybar energi konkurrerer nå fullt ut med fossil energi. Samtidig er teknologiene som kreves for å trygt koble sammen verdikjeden for hydrogen fra produksjon til påfylling modnet og klare til å rulles ut over hele Europa. Det betyr at nå er tiden inne for et selskap som Everfuel, som kan hente ut potensialet som ligger i å integrere og optimalisere verdikjeden. Vi tar nå sats for å sørge for at grønt hydrogen blir tilgjengelig i stor skala og akselerer overgangen til nullutslipp-transport i Europa, sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel.

Er verdsatt til 1,3 milliarder kroner

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som rådgiver for den planlagte rettede emisjonen som er ventet å bringe inn rundt 290 millioner kroner i ny egenkapital. Tegningskurs er satt til 22 kroner per aksje, noe som verdsetter selskapet til rundt 1,3 milliarder kroner før emisjonen.

Midlene skal brukes til å utvide allerede pågående aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia, prosjektfinansiering, produkt- og teknologiutvikling, samt til å styrke organisasjonen og selskapet.

Selskapet eies i dag av E.F. Holding med 80.1 prosent (eiet 90 prosent av CEO og grunnlegger Jacob Krogsgaard og 10 prosent av andre i ledelsen) og Nel med 19.9 prosent

Tre hjørnestensinvestorer, Saga Tankers, Luxor Capital BankInvest, har med visse forbehold, forpliktet seg til å tegne aksjer for til sammen 120 millioner kroner. I tillegg vil I tillegg vil BNP Paribas Asset Management tegne aksjer for et kronebeløp tilsvarende 4 millioner euro.

E.F. Holding tegne vil tegne aksjer for et kronebeløp tilsvarende 3.2 millioner euro, inkludert konvertering av et lån på 1 million euro. Nel vil tegne for tilsvarende 0.8 millioner euro, mens ledelsen og styret i Everfuel vil tegne for 1.8 millioner kroner.