Hydrogenkonferansen 2022: – På med piggskoene!

Norge har lenge vært en ledende hydrogennasjon. Nå mener svenskene og danskene at de er på full fart opp på siden av sine norske kollegaer.

03 juni 2022


Det måtte settes inn ekstra stoler i salen for å få plass til alle som ville delta på Hydrogenkonferansen 2022.

Landets største møteplass for hydrogen- og ammoniakkbransjen samlet 1. juni 180 deltakere fra næringsliv, FoU, politikk og myndigheter i Oslo. I tillegg var det mange som fulgte konferansen digitalt. Tema for årets konferanse var «Bygging av hjemmemarkedet for hydrogen».

Jørn Helge Dahl, som er global salgsdirektør i Hexagon Purus, uttrykte bekymring for myndighetenes satsing på mulighetene i det norske hjemmemarkedet. For selskapene som allerede er etablert i det internasjonale markedet, spiller det ikke så stor rolle, hevdet han. Men for nye bedrifter kan det ha stor verdi å starte i et godt hjemmemarked, påpekte Dahl, som kom med en klar oppfordring til myndighetene om å komme langt sterkere på banen.

– Norge ville aldri sendt Karsten Warholm til OL med tresko. Vel ser vi at hydrogenbransjen i landene rundt oss er på full fart ut av startblokkene, mens Norge står igjen. Det haster å få på piggskoene.


Lederne for de nordiske bransjeforeningene for hydrogen samlet på et brett, f.v. Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (NHF), Tejs Lautsen Jensen (Brintbranchen), Jón Björn Skúlason (Icelandic New Energy) og Bjørn Aronsson (Vätgass Sverige).

Kraftig vekst i hele verden

Den norske hydrogenbransjen er likevel preget av en positivitet– med stor tro på fremtiden. Det kom sterkt til syne under Hydrogenkonferansen 2022, der det ble presentert en rekke spennende nyetableringer og forretningsmuligheter.

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet presenterte regjeringens hydrogensatsing. Han viste stor forståelse for bransjens utålmodighet, og hevdet at regjeringen er på rett vei. Men Vik kunne ikke gi noe konkret løfte om når det vil bli satt et konkret produksjonsmål for hydrogen i Norge, slik Sverige, Danmark, Tyskland og andre store EU-land har gjort.


Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet mener regjeringen har høye hydrogenambisjoner.

NHF mener det bør settes et konkret produksjonsmål på minimum 400.000 tonn grønt hydrogen per år, innen 2030. I tillegg bør det settes et produksjonsmål for blått hydrogen.

Et mylder av initiativer

Forsamlingen fikk nærmere kjennskap til den industrielle hydrogensatsingen i Mo og på Herøya, verdens første lasteskip på hydrogen og arbeidet med å få flere hydrogenlastebiler på norske veier. Ny PEM brenselcelleteknologi, fordelene med ammoniakk  og kraftutfordringene knyttet til produksjon av grønt hydrogen var blant faginnleggene som ble presentert.

Støtteordningene og eksportmulighetene for hydrogen, Europas syn på Norges rolle i utviklingen av det internasjonale hydrogenmarkedet, samt den svenske og den danske hydrogensatsingen, ble også belyst.

– Norge har store muligheter til å skape ny bærekraftig industri gjennom hydrogen. Vi har ekspertise både på hydrogenteknologi, maritime løsninger og offshoreteknologi. Dessuten har vi naturgitte fordeler gjennom et kraftsystem som er basert på fornybar energi. Mylderet av initiativer innenfor hydrogen og ammoniakk som vi nå ser viser definitivt at bransjen er klar. Nå må vi også få med oss myndighetene på laget,  sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.


Ingebjørg Telnes Wilhelmsen ledet en innsiktsfull samtale med Ola Elvestuen og Lars Haltbrekken i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Politisk godis til middagen

Festmiddagen på kvelden ble rundet av med en innsiktsfull samtale med hydrogenkameratene Ola Elvestuen (V) og Lars Haltbrekken (SV) som begge sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

De ga middagsgjestene et godt innblikk i de politiske prosessene som forgår i nasjonalforsamlingens kulisser. Elvestuen og Haltbrekken var begge tydelige på at den norske hydrogensatsingen er på vei opp – og at bransjen går lysere tider i møte.