Hydrogenisk overtar to Hyop-stasjoner

Det nyetablerte norsk-svenske selskapet Hydrogenisk overtar hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn for å sikre at de kan benyttes videre.

18 mars 2019

Ulf Hafseld som er daglig leder i det norsk-svenske selskapet Hydrogenisk har overtatt Hyops hydrogenstasjoner på Høvik og i Porsgrunn.

 

Selskapet vil i perioden fremover vurdere hvordan stasjonene kan utnyttes best mulig, og vil søke samarbeid med prosjekter og aktører som kan bidra til en god utnyttelse av anleggene, opplyser daglig leder Ulf Hafseld i Hydrogenisk. Han ser på dette som et spennende, norsk-svensk samarbeid.

– Her har vi samlet en gruppe aktører som har bred kompetanse og som vil engasjere seg i en omstilling som nå haster mer enn noensinne. Hydrogen fungerer godt som erstatning for fossile drivstoff, og Hydrogenisk skal være en pådrive i dette markedet, sier Hafseld.

Hydrogenstasjonen på Gardermoen, får andre eiere, og vil bli flyttet.

 

Svensk markedskompetanse

Gjennom den sterke svenske eiersiden i selskapet blir Sverige også et naturlig interesse-område for Hydrogenisk. Kurt Dahlberg, som står i spissen for investorgruppen, er glad det et blitt mulig å finne en løsning som redder verdiene som ble bygget opp i Hyop.

– Samtidig vil vi kombinere den store hydrogenkunnskapen i Hydrogenisk med markeds- og produktkompetanse som vi har bygget opp i Sverige.  Dette vil vi utnytte for en fortsatt utvikling av infrastruktur for hydrogen i Skandinavia, sier Dahlberg, som er tidligere grunder av Metacon AB.

Han påpeker at hydrogen fungerer godt som erstatning for bensin og diesel i biler, tyngre kjøretøy og maritime anvendelser, med rent vann som eneste utslipp.

 

Historisk posisjon

Stasjonen i Porsgrunn, som er Norges eldste, var sentrum for bruken av hydrogen til transport i Norge da den åpnet i 2007. Nå vil Hydrogenisk revitalisere hydrogensatsingen i regionen, og utfordrer aktører i Grenlandsregionen til å ta hydrogen i bruk i ulike anvendelser.

– Hydrogenisk kan forsyne aktørene med drivstoffet, men bedrifter og privatpersoner må komme på banen og ta det i bruk, sier Hafseld.

Stasjonen på Høvik vil også være en viktig brikke i den videre utviklingen av selskapet. Den ligger ideelt plassert for å kunne forsyne en rekke kundegrupper.

 

Gledelig satsing

– Det er både gledelig og svært positivt for satsingen på hydrogenbiler at det nye selskapet har klart å finne grunnlag for en videreføring av i hvert fall en del av Hyop-stasjonene, sier generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.

Han er opptatt av at dette vil sikre konkurransesituasjonen, slik Uno-X ikke forblir alene i markedet.

– Dette er også positivt for salget av hydrogenbiler, som dessverre ble satt litt på vent da Hyop måtte stenge, sier Vik.