Hydrogendrosjene inntar Paris

Paris har i dag 100 hydrogentaxier. Innen utgangen av neste år skal det være 600 hydrogentaxier i drift i den franske hovedstaden, melder Toyota Europa på sin nettside. Nå satser også norske drosjeoperatører på hydrogen.

05 mars 2019

600 hydrogendrosjer vil være på plass i Paris innen utgangen av neste år. Foto: Toyota

Toyota har gått sammen med Air Liquide, Idex og drosjeselskapet STEP for å støtte opp om HysetCo, et joint-venture som skal promotere hydrogenmobilitet. Det skal først og fremst skje gjennom å sikre distribusjon av hydrogen og utvikling av ulike mobilitetsrelaterte applikasjoner.

STEP stod bak etableringen av verdens første flåte av hydrogendrosjer – Hype – i desember 2015, i forbindelse med klimakonferansen COP21 i Paris.

Gjennom det nye samarbeidet vil Toyota tilføre ytterligere 500 Hype-drosjer innen utgangen av 2020.

Sikter mot hytt hydrogen-OL

Hypes taxiflåte har nylig fått utvidet sitt nett av fyllestasjoner fra tre til fire. Den siste stasjonen, like ved Charles-de-Gaulle flyplassen, ble bygget med bistand fra det EU-støttede FCH JU-programmet (Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking).

Hype har som mål å kunne tilby omfattende løsninger til de øvrige taxioperatørene i løpet av 2021, slik at de også kan få på plass null-utslippsløsninger til de olympiske sommerlekene i Paris i 2024.

Toyota betrakter dette som en videreføring av hydrogenambisjonene for sommerlekene i Tokyo i 2020.

Flere norske hydrogendrosjer

– Dette er et av mange eksempler på at hydrogen begynner å bli en attraktiv løsning innen ulike transportsegmenter. Flere norske byer og fylker har satt i gang arbeid for å omstille taxiflåten for utslippsfrie kjøretøy, sier generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.

Taxi1 i Bergen har seks hydrogendrosjer i daglig drift. Foto: Taxi1 Bergen

Vik mener hydrogen er særlig attraktivt for drosjer, både med hensyn til lang rekkevidde og kort fylletid. Dessuten gir det også god omsetning på hydrogenstasjonene, påpeker han.

– Vi forventer å se mange flere hydrogentaxier i Norge framover etter hvert som flere modeller blir tilgjengelig de kommende årene, sier Vik.