Hydrogenbilene er ute på veien igjen

Landets hydrogenbilister har sittet hydrogenfast i over fem måneder. Nå er hydrogentørken er over. Hynions stasjon på Høvik er åpnet for tanking.

25 nov. 2019


Daglig leder Ulf Hafseld i Hynion ønsker kundene velkommen til tanking på hydrogenstasjonen på Høvik.

Stasjonen på Høvik tanket biler jevnt og trutt gjennom hele helgen.

– 30 bileiere kan nå igjen kjøre på hydrogen, forteller Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion AS.

Timebestilling for fylling

Hydrogenstasjonen på Høvik ble tidligere ble drevet av Hyop. Den ble overtatt av Hynion tidligere i år.

– Det gleder oss at vi nå er klare til åpning. Vi har jobbet hardt for å få frem et alternativ for hydrogenbilistene, sier Hafseld.

For å fase inn alle bilene som må fylle hydrogen, har selskapet etablert et system for timebestilling.

– Timebestillingene hagler inn og vi regner med at det blir høy aktivitet på stasjonen gjennom hele uken, sier han.

Grundig kontroll

To eksterne tekniske kontrollorgan har foretatt grundige gjennomganger av stasjonen på Høvik. De har verifisert at alle regler i henhold til Forskrifter om Brannfarlig vare og Trykkpåkjent utstyr er fulgt. DSB har i etterkant gått igjennom dokumentasjonen og gjennomføringen av kontrollene.

Hafseld forteller at teknologien som benyttes på Høvik-stasjonen ble utviklet av erfarne prosessingeniører fra Norsk Hydro og Statoil for et drøyt tiår siden.

– Kjernemodulen på Høvik har vært i drift siden 2009, og har vist et sikkert og pålitelig design i alle disse årene, sier han.

Selskapet har vært gjennom et tidkrevende arbeidet for å finne frem all dokumentasjon og verifisere alle komponenter sammen med inspektørene.

Regelverk for trygg fylling

– Det har vært nyttig prosess, og ekstra gledelig å se at det ikke var behov for å endre noe i vår prosess, sier Ulf Hafseld.

Han mener den grundige gjennomgangen, utført av en rekke spesialister, er betryggende.

– Den viser at hydrogen er et trygt drivstoff, dersom man håndterer det slik det skal håndteres ifølge regelverket, påpeker Hafseld.


30 hydrogenbiler fikk muligheten til å fulle hydrogen i helgen.

  • Hynion AS er et nyetablert selskap som bygger på industriell erfaring fra Norsk Hydro, Statoil og Hyop. Hynion spesialiserer seg på levering av hydrogen drivstoff til sluttbrukere, og har med seg erfaring fra utvikling, bygging og drift av en mengde hydrogenstasjoner de siste to tiårene.