Hydrogen vil skape ringvirkninger i Finnmark

Næringslivet, kommunene og Finnmark fylkeskommune vil gå sammen om å skape ringvirkninger av hydrogenteknologi i Finnmark. Berlevågs nye fabrikk for hydrogenproduksjon er første skritt på veien.

27 mars 2019


Hydrogenkonferansen i Vadsø samlet både politikere, offentlige aktører og representanter for forskningsmiljøet og næringslivet. Foto: Finnmark fylkeskommune

Viljen til å satse kom klart fram under konferansen «Hydrogen i vinden. Muligheter for Berlevåg og Finnmark?» Nesten et hundretalls påmeldte møtte opp i fylkeshuset i Vadsø 21. mars, for å være med å diskutere næringsutvikling med hydrogen i sentrum.

I Berlevåg vil en ny fabrikk for hydrogenproduksjon etableres i løpet av 2019, finansiert gjennom EU-programmet Horizon 2020. Den teknologisk og miljømessig banebrytende fabrikken vil forsynes med kraft fra vindkraftverket på Raggovidda.

Hydrogensatsingen i Berlevåg åpner nye muligheter for næringslivet i Finnmark, påpekte Jørn Stensvold, som er daglig leder i Hydraulikk Finnmark AS i Berlevåg.

– En viktig kunder kan bli havbruksnæringa. Hydrogen kan hjelpe havbruksnæringa til å bli mer miljøvennlig og bidra til at Norge i fremtiden kan eksportere «grønn laks», sa han.

Regjeringens hydrogenstrategi

I sin åpningstale understreket fylkesordfører Ragnhild Vassvik at Finnmark ønsker seg en sentral plass i regjeringens hydrogenstrategi. Hun la vekt på at hydrogenproduksjon kan være starten for en ny og bærekraftig næringsutvikling i Finnmark.

Fra regjeringen møtte statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i olje- og energidepartementet og statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i klima- og miljødepartementet. Gaarder Knutsen la vekt på næringsperspektivet i hydrogenproduksjon, mens Rotevatn var opptatt av klimaperspektivet og hvordan hydrogenbruk kan redusere utslipp både lokalt og globalt.

Har tro på hydrogensatsing i Finnmark

Steffen Møller-Holst som representerte Norsk Hydrogenforum og SINTEF, lot seg imponere over entusiasmen og positiviteten i forsamlingen. Konferansen samlet både politikere, fagfolk og representanter for virkemiddelapparat og næringsliv.

– Politikerne, de offentlige aktørene, forskningsmiljøet og næringslivet virker innstilt på at dette ikke bare skal bli prat, men handling. Derfor tror jeg at hydrogensatsingen i Finnmark kan lykkes, sa Møller-Holst etter konferansen.