Foto: Norsk Hydrogenforum| Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottok oppdatert tiltaksrapport fra Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro

Hydrogen viktig klimaløsning mot 2035

Miljødirektoratets oppdaterte kartlegging av mulige klimatiltak viser at utslippene kan reduseres med 60 prosent i 2035. - Viktig kunnskapsgrunnlag for den jobben vi skal gjøre fremover, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

10 april 2024

Under overrekkelsen til klima- og miljøministeren var Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro tydelig om at farten i klimaomstillingen må opp.  

- Vi savner en diskusjon om tonnene. Hvor kommer de fra? Hvilke tonn blir det lett å bli kvitt? Hvilke blir vanskelige? 

Hydrogen inngår som løsning i en rekke av rapportens foreslåtte tiltak. For eksempel kan overgang til bruk av hydrogen i industriprosesser redusere CO2-utslippene med 1,5 millioner tonn i 2035. Andre tiltak med store utslippskutt er karbonfangst og -lagring fra hydrogenproduksjon (800 000 tonn), overgang til hydrogenbaserte drivstoff i sjøfarten (529 000 tonn) og nullutslippsløsninger for offentlig transport på sjø (340 000 tonn). Hydrogen inngår også i flere andre tiltak.  

- Tydelig på behovet for sterkere virkemidler

- Rapporten synliggjør i større grad enn tidligere versjoner behovet for å redusere klimagassutslippene med hydrogen, og den inneholder en rekke gode tiltak og forslag til hvordan virkemidlene kan justeres for å få fortgang i omstillingen. Den er tydelig på at det er behov for sterkere virkemidler som kan bidra til raskere utrulling, blant annet gjennom strengere krav til lav- og nullutslipp. Dette er positivt, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. 

Parisavtalen setter krav om at man skal oppdatere klimamålene sine jevnlig, og Norge skal melde inn forslag for 2035 til FN. Basert på sin tiltaksanalyse foreslår Miljødirektoratet å redusere de nasjonale utslippene med 60 prosent.  

Rapporten bygger videre på arbeidet som er gjort i rapportene Klimatiltak i Norge mot 2030 og Et 2035-bidrag som sikrer omstilling nasjonalt. Les den siste rapporten her