Hydrogen viktig i avkarbonisering av Island

Icelandic New Energy fastslår at hydrogen vil spille en sentral rolle i Islands energiovergang frem mot 2030.

26 juni 2020


– Hydrogen i forskjellige former, inkludert e-drivstoff som metanol, ammoniakk, metan og syntetisk diesel vil spille en viktig rolle, sier administrerende direktør Jón Björn Skúlason i Icelandic New Energy.

Island har i over 20 år hatt en hydrogenstrategi med sikte på å avkarbonisere drivstofforbruket. Transportsektoren, inkludert maritim virksomhet, er ansvarlig for en stor andel av drivhusgassutslippene på Island.

Regjering har derfor innført en rekke insentiver for å stimulerebruken av nullutslippskjøretøy. Island ligger på andreplass – med kun Norge foran seg – når det gjelder utrulling av nullutslippskjøretøy.


Her NHFs Jon Eriksen på omvisning med Icelandic New Energys Jón Björn Skúlason på en hydrogenstasjon utenfor Reykjavik.

23. juni kunngjorde regjeringen en klimapakke på 300 millioner euro som skal gjennomføres i løpet av de neste fire årene, for å nå disse målet om å redusere utslippene av drivhusgasser med 29 prosent, slik landet har forpliktete seg til i Parisavtalen.

– Hydrogen i forskjellige former, inkludert e-drivstoff som metanol, ammoniakk, metan og syntetisk diesel, kan spille en viktig rolle i å lukke dette gapet, sier administrerende direktør Jón Björn Skúlason i Icelandic New Energy.

Han ser mange muligheter for å stimulere bruken av hydrogen i større kjøretøyer som lastebiler og busser, men også i drosjer og andre mindre kjøretøyer som har høy utnyttelse.

For å nå Islands klimamål, må større prosjekter implementeres. Med kraftproduksjon nesten utelukkende fra fornybare energikilder – til en av de mest konkurransedyktige prisene i verden – har Island en ideell plattform for å skape et komplett bærekraftig transportsystem, mener Skúlason.


Island har hatt en akriv hydrogenstrategi i over 20 år, forteller administrerende direktør Jón Björn Skúlason i Icelandic New Energy.