Hydrogen til lasteskip fra Statkraft og Skagerak Energi

Statkraft og Skagerak Energi har vunnet anbudskonkurransen om å forsyne verdens første hydrogendrevne lasteskip med grønt hydrogen.

23 juni 2021

Verdens første hydrogendrevne lasteskip. Illustrasjon: HeidelbergCement og Felleskjøpet

Statkraft og Skagerak Energi er valgt som leverandører av grønt hydrogen til nullutslippsskipet planlagt av HeidelbergCement og Felleskjøpet. Konseptet er basert på utbyttbare containere med komprimert hydrogen. Løsningen er fleksibel og kan brukes både til transport og andre formål.

Skipet skal transportere korn fra Østlandet til Vestlandet, med stein og grus tilbake. Det vil bli drevet med utslippsfritt grønt hydrogen i kombinasjon med rotorsegler. Planen er å være klar for en investeringsbeslutning innen sommeren 2022 for å starte leveranser sent i 2023.

Sterk konkurranse

Gjennom Green Shipping Program kunngjorde HeidelbergCement og Felleskjøpet at de hadde valgt Egil Ulvan Rederi AS som rederi. Statkraft og Skagerak Energi er nå tildelt kontrakten for levering av grønt hydrogen. Men enn ti leverandører konkurrerte om denne leveransen.

– Kontrakten er en viktig milepæl i arbeidet vårt med å etablere Statkraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige. Den passer godt med rekken av andre tiltak vi har om hydrogen for sjø- og landtransport, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør i Statkraft.

Administrerende direktør Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi beskriver oppdraget som «en viktig milepæl» som er helt i tråd med selskapets nye vekststrategi.

Administrerende direktør Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri og direktør for logistikk Knut Omreng i HeidelbergCement Nord-Europa sier i en felles uttalelse at de er glade for å ha signert med to solide partnere.

Passer inn i veikartet

Statkraft og Skagerak Energis konsept for hydrogenproduksjon både på Vestlandet og Østlandet vil gi operasjonelle fordeler når skipet er havfødt. Bruken av hydrogen gir dessuten kunnskap som kan overføres til andre skip og segmenter i fremtiden, påpeker de.

Regjeringens nye «Veikart for hydrogen» inneholder klare ambisjoner om å etablere fem hydrogenknutepunkter innen sjøtransport som også skal ivareta supplerende landtransport. Etablering av hydrogenproduksjon for denne fraktruten i Oslofjord-området kan danne grunnlaget for et slikt knutepunkt, mener de to energiselskapene.