Foto: Foto: NAPOP

Hydrogen muliggjør utslippsfri anleggsplass

NAPOP, Hafslund og Steg Entreprenør vil demonstrere anvendelsen av hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo kommune.

15 sep. 2022

Denne høsten skal NAPOP sammen med Hafslund og Steg Entreprenør demonstrere bruk av en hydrogenbasert energistasjon for å levere elektrisitet til elektriske anleggsmaskiner og batterikontainere.

Hydrogenløsningen inngår i et rehabiliteringsprosjekt for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, i Kruttverksveien. Gjennom demonstrasjonsprosjektet, som har planlagt oppstart i oktober, skal det produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi. Leveransen er basert på energistasjonen NAPOP H2ES og et ZenergiZe batterisystem fra Atlas Copco Power Technique Nordic.

NAPOPs ambisjon er å etablere infrastrukturer for bred bruk av hydrogen for bygge- og anleggsektoren, både til elektrisk produksjon, leveranse av varme samt hydrogen som drivstoff til tyngre anleggsmaskiner.

– Vi håper at prosjektet vil bidra til å trygge anleggsbransjen på at hydrogen er en robust, trygg og svært effektiv energibærer, påpeker teknisk direktør hos NAPOP, Aage Bjørn Andersen.

Både nett, batterier og hydrogen er nødvendig for å få en storstilt overgang til utslippsfri bygge- og anleggsdrift, påpeker prosjektleder Petter Nergård Christiansen i Klimaetaten. Han er også Oslos representant i NHFs fylkesnettverk. Foto: Christoffer Venås, Oslo kommune

Inspirasjon for NHFs fylkesnettverk

Demonstrasjonsprosjektet har mottatt støtte fra Oslo kommune, gjennom Klima- og energifondet. Kommunen har som mål at alle egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Det er en ambisjon alle de store bykommunene har sluttet seg til.

Skal Oslo kommune klare å nå sitt overordnede klimamål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, må bygge- og anleggsplassene bli utslippsfrie, uttaler prosjektleder Petter Nergård Christiansen i Klimaetaten. Han er også Oslos representant i NHFs fylkesnettverk:

– Vi tror at en kombinasjon av strømtilførsel fra nett, batterier og hydrogen vil være nødvendig for å kunne gjennomføre en storstilt overgang til utslippsfri bygge- og anleggsdrift, sier Christiansen.

– Et effektivt hydrogenmarked er nødvendig for at vi skal  oppnå et nullutslippssamfunn

Prosjektet skal også vurdere hvilke forhold som gjør grønt hydrogen konkurransedyktig, ved å se på kommersiell bruk av hydrogen som energibærer på bygg- og anleggsplasser på et mer generelt grunnlag.

– Vi tror et effektivt hydrogenmarked vil være nødvendig for at vi skal kunne oppnå et nullutslippssamfunn, og håper at prosjekter som dette er med på å ta oss raskere dit, sier Kristin Arnesen, forretningsutvikler hos Hafslund.

Løfter etterspørselen

– Vi har flere prosjekter hvor det er krevende å få energibehovet dekket fra eksisterende infrastruktur. Vi er stolte av å være med på å demonstrere alternative nullutslippsløsninger for bransjen, sier avdelingsleder Espen Glømme hos Steg Entreprenør.

Analyser som Klimaetaten har utført i samarbeid med Hafslund Rådgivning, viser at det er stort behov for fleksible nullutslippsløsninger.

– Økende etterspørsel etter utslippsfrie alternativer i bygg- og anleggsbransjen akselerer behovet for fleksible nullutslippsløsninger, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo.

Hun tror at en kombinasjon av strømtilførsel fra nett, batterier og hydrogen vil være nødvendig for å kunne operere nullutslippsløsninger effektivt.

– Ikke alle utslippsfrie byggeplasser vil få tilgang til tilstrekkelig effekt fra strømnettet. Derfor synes vi det er veldig positivt å se fremoverlente aktører jobbe sammen for å finne de løsningene vi trenger for en fremtid med utslippsfrie anleggsplasser, sier Sørensen

Aage Bjørn Andersen (NAPOP), Kristin Arnesen (Hafslund)og Espen Glømme (Steg Entreprenør) er klare til å ta i bruk energiløsninger med grønt hydrogen som energibærer.