Hydrogen-løsning for strømløse veier

Statens vegvesen har lyst ut en designkonkurranse for utvikling av mobile hydrogenaggregat til instrumentering langs strømløse veistrekninger.

16 sep. 2020


Veivesenet trenger hydrogenaggregat for å kunne tilby bedre trafikanttjenester der det ikke finnes andre strømkilder. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen gir veivesenet tommelen opp for å utlyse en slik spennende anskaffelse.

– De skal ha honnør for å være innovative og løfte fram fremtidens energibærer, sier hun.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen oppfatter veivesenet som framoverlente – også på andre områder, blant annet ved å anbefale at det etterspørres  hydrogen på ferjesambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik og Bodø-Værøy-Røst-Moskens

NHF mener at en slik offensiv holdning er av stor betydning og håper at andre offentlige instanser vil gjøre det samme: – Det vil bidra til å få fram verdikjeder og skaffe erfaringer som også vil være nyttig for kommende prosjekter, sier hun.

Bedre trafikanttjenester

Statens Vegvesen trenger energi til instrumenter langs veier der det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Med alternative strømkilder vil veivesenet kunne tilby bedre informasjon til trafikantene.

Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for å kunne gi god informasjon. Behovet vil ofte være på eldre veger utenfor allfarvei, hvor aggregatet vil måtte stå i utfordrende terreng.

Konkurransen gjennomføres som en innovativ anskaffelse med prosessbistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Brenselceller med hydrogen

Aggregatet skal kunne fungere stabilt i mørketiden og under sterke vindforhold. Statens vegvesen har erfaring med at solcelle og vindmøller ikke fungerer så driftssikkert som ønskelig i enkelte fylker som Troms og Finnmark.

Veivesenet ønsker derfor å få innspill til løsning på brenselceller basert på hydrogen. Med det menes brenselceller som bruker hydrogen direkte – ikke andre brenselcelleløsninger som avgir CO2. Det er også ønskelig at løsningen er basert på eksisterende komponenter.

De beste får pengepremier

Hovedoppgaven vil være å designe et sikkert, mobilt hydrogenaggregat til bruk langs veg, hvor det er utfordringer med snø og vanskelige værforhold.  Løsningen bør kunne tilpasses forskjellige typer påkoblinger av master og sensorer.

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulær energiforsyning for veidrift. Leverandørene mottar kr. 200.000 hver for å utvikle en løsning som dekker oppdragsgivers behov.

En jury vil deretter kåre en vinner som motta kr. 300 000 i premiepenger for å lage en prototype av sitt forslag.