Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

02 juli 2017

Illustrasjon: Brødrene Aa, Hyen, NordfjordBruk av hydrogen og brenselceller til maritim bruk i Norge hadde sin begynnelse i 2009, men har for alvor skutt fart fra 2015. 

De første prosjektene var supplyskipet Viking Lady og MF Vågen, som la viktig grunnlag for kunnskaps- og teknologiutvikling. Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. Her ble viktige frø sådd i bransjen - og i 2018 finner vi et titalls ulike konkrete skipsstudier for hydrogendrift, og hele den maritime næringen ser ut til å ta inn hydrogen i sin interessesfære. Siden dette er nytt for bransjen er det mye som skal utvikles innen kunnskap, regelverk og demonstrasjon.

Men de siste årene har svært mye skjedd på kort tid. Næringen og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsfarten.

Norsk Hydrogenforum har sammen med våre medlemmer etablert et sterkt samarbeid med viktige offentlige instanser - Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, DSB, samt skipsbyggere og -designere, rederier, LNG- og gassbransjen, underleverandører m.fl., og vi vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Det er mange initiativer på gang i det ganske land, og mye spennende vil presenteres på hydrogen.no i tiden framover. Blant det mest konkrete og nærliggende finner vi Vegvesenets konkurranse for utviklingskontrakt for hydrogenferge, hvor rederi og skipsbygger skal velges høsten 2018.

Viktige arrangementer som belyser mulighetsrommet og hvor næringen diskuterer konkret hvordan teknologiutviklingen vil skje finner du på vår arrangementsside, og sentrale rapporter og prosjekter finner du her.