Hydrogen gir skole solstrøm døgnet rundt

Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, som står ferdig høsten, kan få et komplett energianlegg basert på solkraft, energibrønner og hydrogen.

29 mai 2019

Det er et bredt energisamarbeid som står bak løsningen som Hallvard Benum (foran) og Kongsberg Kommunale Eiendom planlegger; f.v. Raluca Leordeanu (Nel Hydrogen), Barbro Nordby (Solenergiklyngen), Tomas Tronstad (HYON), Jon Eriksen (Hystorsys) og Åse Bye (PowerCell)

Det unike prosjektet ble presentert på Hydrogenkonferansen av energi- og enøkingeniør Hallvard Benum hos Kongsberg Kommunale Eiendom og daglig leder Tomas Tronstad i HYON.

– Anlegget vil gi oss solenergi 24 timer i døgnet – året rundt, forteller Hallvard Benum.

HYON har tegnet en intensjonsavtale om levering hydrogenanlegget til Kongsberg Kommunale Eiendom. Selskapet som eies av Nel Hydrogen, Hexagon Composites og PowerCell Sweden, tilbyr nøkkelferdige løsninger.

 

Lavtrykks hydrogenlagring

Den planlagte leveransen omfatter en total løsning for lagring av solenergi, og vil hvis realisert inkludere prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, ferdigstillelse og igangsetting av anlegget på nye Vestsiden ungdomsskole.

– Med dette prosjektet viser Kongsberg kommune seg som en innovativ og foroverlent organisasjon innen miljø- og energispørsmål. Systemet vi planlegger å levere vil produsere hydrogen gjennom elektrolyse, som kan lagres over tid, for så å produsere strøm gjennom brenselceller, forklarer daglig leder Tomas Tronstad i HYON.

Anlegget lagrer hydrogen i metallhydrid, som gir høy lagringskapasitet ved lavt trykk. Teknologien er utviklet av Kjeller-selskapet Hystorsys, basert på avansert materialforskning ved IFE. Teknologien gir en høyere energitetthet en flytende hydrogen. Energilageret som har en kapasitet på 84 kg hydrogen (2800 kWh) er et modulært system som gir mulighet for en kraftig utvidelse.

 

Blir plusshus-klassifisert

Vestsiden ungdomsskole oppføres i massivtre og holder plusshus-standard. Skolebygningen skal produsere nok energi til å dekke bygging, materialer, drift av bygget gjennom hele levetiden – samt en framtidig riving av bygget.

Kongsberg Kommunale Eiendom har installert solcellepaneler og vannbårent varmeanlegg. Solenergianlegget som er levert av Solcellespesialisten, består av 1112 solcellepaneler, med en samlet effekt på 309 kWp. Anlegget vil gi en estimert årsproduksjon på 245.000 kWh. Dette supplerer HYONs planlagte leveranse med kraft og varme-/kjøle-vann, som blir brukt ved hydrogen- og kraftproduksjon.

– Vår foreslåtte løsning lagrer solenergi i form av hydrogen, i et system med varme- og kraftutveksling i plusshuset. Vi er stolte av samarbeidet med kommunen i dette prosjektet, og glad for muligheten til å bistå med de praktiske løsningene på behovene kommunen skisserte, dersom prosjektet realiseres, sier Tomas Tronstad i HYON.