Foto: Europapalamentet/Adobe Stock

Hydrogen får nøkkelrolle i revidert fornybardirektiv

EU strammer til kravet overfor industrien om bruk av fornybart hydrogen, gjennom en kraftig opptrappingsplan for andelen hydrogen med en ikke-biologisk opprinnelse.

11 april 2023

EU-kommisjonen, -parlamentet og Rådet ble 30. mars enige om innholdet i det reviderte Fornybardirektivet (RED III), ifølge en pressemelding fra Rådet. Etter to år med intense diskusjoner, er det klart at fornybart hydrogen vil spille en nøkkelrolle for å oppnå EUs bindende mål om 42,5 prosent fornybar energi innen 2030.

I tillegg til det bindende målet på 42,5 prosent innen 2030, settes det også et veiledende mål på 45 prosent. EU øker dermed ambisjonene kraftig fra forrige revisjon av direktivet, der målet var 32 prosent.

I 2030 må minst 42 prosent av hydrogenet som benyttes i industri være fornybart drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse (RFNBOS) – altså hydrogen produsert i flytende eller gassform i henhold til EUs addisjonalitetsprinsipp. I 2035 økes dette til 60 prosent.

Også tøffere krav til drivstoffleverandørene i transportsektoren

I transportsektoren må leverandører av drivstoff oppnå enten 14,5 prosent reduksjon av klimagassutslipp eller oppnå minst 29 prosent fornybarandel i drivstofftilbudet. I tillegg må minst 5,5 prosent av drivstoffmiksen utgjøres av avansert biodrivstoff og fornybart drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse. Leverandører av drivstoff kan selv velge hvilket drivstoff de vil tilby, men de må garantere at minst en prosent er fornybart drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse. Dette vil bidra til ca. en million tonn RFNBO-etterspørsel.

Avtalen må formelt godkjennes av parlamentet og medlemslandene før den trer i kraft. Dette er ventet å skje i nær fremtid.