Foto: Hydro

Hydro først med grønt hydrogen i aluminiumsproduksjon

Hydro har produsert verdens første vellykkede parti aluminium med grønt hydrogen som energikilde. Testen er et skritt videre på veien mot karbonfritt aluminium.

16 juni 2023

I testen ble fossil naturgass erstattet med CO2-fritt, grønt hydrogen som energikilde i resirkulering av aluminium. Testen ble utført ved et støperi i Hydros ekstruderingsanlegg i Navarra, Spania.

– Når vi fjerner karbonutslippene fra energikilden, kan vi i fremtiden klare å produsere karbonfritt, resirkulert aluminium fra brukt skrap, sier konserndirektør Paul Warton i Hydro Extrusions.

Utvikler hydrogenkompetansen  

Testen ble utført og ledet av hydrogeneksperter fra Hydro Havrand, i samarbeid med ingeniør- og teknologiselskapet Fives. Hydro og Fives analyserer testresultatene, og endelig rapport forventes å være klar til høsten. Hydro Havrand vil fortsette å utvikle kompetanse på bytte til hydrogen som brennstoff i industrien, med mål om å bli ledende leverandør innen grønt hydrogen til industrien.

Testen er et ledd i Hydro Havrands arbeid for å bytte ut fossilt brennstoff med hydrogen

– Denne testen er et ledd i vårt arbeid med å bytte ut fossilt brennstoff med hydrogen. Hydrogen er en god løsning for å kutte utslipp i aluminiumsindustrien, sier Per Christian Eriksen, leder i Hydro Havrand.

Grønt hydrogen er en av de mest lovende løsningene for å fjerne de mest utfordrende utslippene i industrien. I aluminiumsindustrien kan grønt hydrogen erstatte naturgass i prosesser som krever høye temperaturer. Dette er tidligere blitt prøvd ut i laboratorietester, men i Navarra har Hydro nå gjennomført verdens første vellykkede test i industriell skala.

Vil ta hydrogen i bruk i full skala

Hydrogen oppfører seg annerledes og brenner ved en annen temperatur enn naturgass. Formålet med testen er å få innsikt i hvordan disse forskjellene påvirker smelteprosessen og metallkvaliteten, for å finne løsninger slik at hydrogen kan tas i bruk i full skala til resirkulering av aluminium. Dette kan også være relevant for bruk av hydrogen i primærproduksjon av aluminium.

Aluminiumet fra testen vil bli brukt til å lage verdens første ekstruderte profiler produsert med hydrogen.

Grønt hydrogen som energikilde i resirkulering av aluminium ble testet ut ved støperiet i Hydros ekstruderingsanlegg i Navarra, Spania.