Han vil styrke NHFs myndighetskontakt

Tor Kristian Haldorsen er nå på plass hos oss, som Norsk Hydrogenforums kommunikasjons- og myndighetskontakt.

02 okt. 2022

Det er en kraftig økende interesse for hydrogen og ammoniakk, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor helt nødvendig å styrke administrasjonen i NHF i takt med denne utviklingen.

– Ved å få Tor Kristian med på laget, intensiverer vi arbeidet med å synliggjøre den store betydningen som hydrogen og ammoniakk vil ha i overgangen til nullutslippssamfunnet, sier en veldig fornøyd generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Tor Kristian kommer fra stillingen som klima- og energiekspert innenfor markedsinntreden og forretningsutvikling i Norsk-Tysk Handelskammer. Her har han jobbet med en rekke prosjekter og kunder tilknyttet energibransjen og industri, i tillegg til å administrere  Handelskammerets bilaterale arbeidsgrupper for hydrogen, offshore vind og havteknologi.

Statsviter med bred bakgrunn

NHFs nye kommunikasjons- og myndighetskontakt har i flere år jobbet tett opp mot sentrale norske og tyske aktører innenfor politikk, næringsliv og forskning. Tidligere har han også vært trainee ved Innovasjon Norges Tysklandskontor og forskningsassistent ved ARENA Senter for europaforskning.

– Tor Kristian har tilegnet seg viktig erfaring som treffer blink på det NHF jobber med, på vegne av våre medlemmer, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Han er utdannet statsviter med spesialisering innen EUs administrative system og internasjonal klima- og energipolitikk, ved Universitet i Oslo, Universitet i Bergen og Universitetet i Wien.

Konkurrerer med store industriland

Tor Kristian har et genuint engasjement for den grønne omstillingen, og ser frem til å kunne dedikere all sin arbeidstid på hydrogen og ammoniakk.

– Det haster med å etablere og oppskalere et marked for hydrogen, både for å nå nullutslippsmålet og for å opprettholde norsk konkurransekraft i et globalt marked. Sentrale industriland bruker store ressurser på å bli fremtidens teknologileverandør, noe jeg også har kunnet erfare direkte gjennom daglig kontakt med tyske selskaper, sier den nye NHF-eksperten.

Tor Kristian Haldorsen påpeker at Norge – med sine rike energiressurser og industrielle teknologikompetanse – har svært gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i hydrogenøkonomien.

– Hva gleder du deg aller mest til å ta fatt på i jobben i NHF?

– Det jeg gleder meg mest til er å møte nye kolleger og ta del i et dynamisk bransjefellesskap som besitter løsningene for fremtiden, og at vi sammen kan dra det norske samfunnet og næringsliv i riktig retning – i et rasende tempo, sier han.

NHFs kommunikasjons- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen gleder seg til å få bruke all sin arbeidstid på hydrogen og ammoniakk.

Tor Kristian Haldorsen er opptatt av at valgene vi tar i dag vil ha mye å si for hvilken side av netto null-målet vi ender opp på til slutt. I så måte er det er vanskelig å legge skjul på at han også er en EU-nerd:

– EUs klima- og energipolitikk blir stadig mer omfattende og førende for norsk politikk og markedsutvikling, også innen hydrogen. Så det skal bli spennende å få muligheten til å bruke mer tid på å analysere EUs politikk på feltet og å formidle betydning den vil ha for norske forhold. Vi må holde tempoet oppe for å holde tritt med våre europeiske venner og naboer, sier han.

Norsk Hydrogenforum ønsker Tor Kristian hjertelig velkommen!

– Vi trenger et oppskalert marked for hydrogen for å opprettholde norsk konkurransekraft i et globalt marked, mener NHFs kommunikasjons- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen.