Grønn ammoniakkproduksjon i Porsgrunn

Grønn ammoniakkproduksjon i Porsgrunn

Yara annonserer planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800.000 tonn CO2 i året.

07 des. 2020

Yara planlegger grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Foto: Yara

Yara er verdensledende innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk. Med denne satsingen på grønn ammoniakk tar Yara et løft som vil bidra til utviklingen av utslippsfri skipsfart og avkarbonisering av matproduksjon.

– Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Et fullskalaprosjekt for grønn ammoniakk er mulig i Norge, ved å elektrifisere ammoniakkfabrikken vår på Herøya, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Satser på hydrogenøkonomien

Ammoniakk trenger ikke nedkjøles til så lave temperaturer. Den har høyere energitetthet enn flytende hydrogen, noe som gjør den effektiv å transportere og lagre. Yara betrakter ammoniakk som den mest lovende bæreren av hydrogen og utslippsfritt drivstoff for skip og båter.

Yara ser nye vekstmuligheter innen skipsfart og landbruk, i et marked som forventes å vokse med 60 prosent over de to neste tiårene. Dette er bakteppet for at Yara annonserer full elektrifisering av ammoniakkfabrikken i Porsgrunn. En årlig utslippsreduksjon av 800.000 tonn CO2 tilsvarer utslippene fra 300.000 personbiler.

Utbyggingen som kan være fullført i 2026, vil ha et strømforbruk på drøye 4 TWh/år. Konsernsjefen påpeker at dette er et stort prosjekt, sammenlignet med det som tidligere har vært installert av elektrolysekapasitet.

Fjerner stort utslippspunkt

– Vi snakker om et stort prosjekt her. I 2019 ble det installert 100 MW globalt, men her snakker vi om 450 til 500 MW, sier Holsether til E24.

Yara trenger både partnere og offentlig støtte for å kunne realisere visjonen om nullutslipps ammoniakkproduksjon. Med nødvendig støtte og rammeverk vil et av Norges største utslippspunkt kunne fjernes – og gi et vesentlig bidrag til at Norge oppfyller sine forpliktelser i Paris-avtalen.

NHF arbeider for å fremme både hydrogen og hydrogenbæreren ammoniakk. Yara har nylig blitt medlemmer i Norsk Hydrogenforum. Det er NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen veldig glad for.

– Yaras satsing setter virkelig Grenland og Norge på kartet for grønn omstilling, og viser at norske sterke industribedrifter kan redusere utslipp så det virkelig monner, sier hun.