Gode signaler for hydrogenbusiness med Japan

Interessen for NEL og de norske aktiviteter innen maritime anvendelser av hydrogen og brenselceller var betydelig under det norske hydrogenfremstøtet i Tokyo.

12 mars 2020


NHFs styreleder Steffen Møller-Holst gledet seg over den åpenbare interessen for hydrogenteknologi hos Norges ambassadør til Japan, Inga M. W. Nyhamar og ambassaderåd Otto Malmgren.

Den norske Ambassaden og Innovasjon Norge har siden høsten 2019 lagt til rette og bidratt til å få på plass et omfattende og svært spennende program for den norske delegasjonen.

Årets Japan-delegasjon i NHF-regi samlet ti deltakere fra norsk industri, en industriklynge og akademia. Til tross for et visst frafall knyttet til Corona-viruset, både fra norsk og japansk side, mener likevel NHFs styreleder Steffen Møller-Holst, at arrangementene i Tokyo var vellykkede.

– Vi startet besøket tirsdag 25.februar med et bilateralt seminar ved den norske ambassaden i Tokyo, etterfulgt av en mottakelse i ambassadørens residens, forteller han.

Japanerne vil møte Forskningsrådet

Innovasjon Norge samlet SINTEF og Ocean Hyway Cluster til et formøte med japanske NEDO (det utøvende organet for Ministry of Economy, Trade and Industry) med ambisjon om å styrke og utvide det bilaterale samarbeidet mellom Japan og Norge.

– Dette møtet la grunnlaget for et mer konkret samarbeid, og vil bli fulgt opp av et møte i Oslo hos Forskningsrådet i juni. Der bekrefter NEDO at de også ønsker å være til stede, opplyser Steffen Møller-Holst.

De tre påfølgende dagene var satt av til FC EXPO (@Tokyo Big Sight). NEL Hydrogen og NHF var vertskap for den norske standen på FC EXPO, med solid støtte fra Ocean Hyway Cluster.


Den norske paviljongen på FC EXPO

Ambassadøren åpnet FC EXPO-paviljongen

– Vi ble beæret ved at Norges ambassadør til Japan, Inga M. W. Nyhamar, sto for åpningen av den norske Paviljongen, fulgt av ambassaderåd Otto Malmgren, forteller NHFs styreleder.

Under åpningen benyttet han sjansen til å gi ambassadøren en innføring i potensialet for verdiskaping innen hydrogenteknologi – både for Norge og Japan. Ambassadens representanter viste gledelig stor interesse for temaet.

Blant de besøkende til den norske paviljongen var den klart dominerende interessen knyttet til NELs elektrolyse- og stasjonsteknologi og norske aktiviteter innen maritime anvendelser av hydrogen og brenselceller. Cerpotechs Anne D. Dyrli fikk også oppmerksomhet for sine avanserte pulvermaterialer for anvendelse i brensel- og elektrolyseceller og batterier.

– Noen avtalte møter ble dessverre avlyst, som følge av Corona-viruset. Til tross for det var arrangementene i Tokyo vellykkede, sier en godt fornøyd Steffen Møller-Holst.

NELs Jon André Løkke har allerede sikret den samme plassen for den norske paviljongen, til neste års FC EXPO, med forventning om at NHF også da bidrar til kostnadsdeling.