Julehilsen fra Norsk Hydrogenforum

Den gode nyheten om etableringen av Green H2 Norway helt på tampen av året, bærer et løfterikt bud om en ny giv for utvikling av en nasjonal infrastruktur for hydrogen.

20 des. 2019

Et nytt og spennende år for hydrogenutviklingen i Norge er nå ved veis ende. Det har vært et år med fylt av mange begivenheter. Det har også vært et år med noen utfordringer, som viser at det tar tid med omstilling til nye teknologiske løsninger. Vi har sett en sterk vekst, konsolidering av flere initiativer og selskaper, og tunge satsinger som dras i gang både internasjonalt og her til lands, ikke minst med en større involvering av viktige eksisterende og nye industrigrener.

På tampen av året kommer en sterk ny satsing på hydrogenlastebiler, gjennom det nyetablerte konsortiet Green H2 Norway. Dette vil kunne legge grunnlaget for en ny stortstilt infrastrukturutvikling, som endelig ser ut til å skape et samkvem med de mange maritime hydrogenprosjektene under planlegging, slik at nye hydrogenstasjoner vil kunne dekke mange ulike transportsegmenter på samme tid. Ettersom vi kommer lengre i realiseringen av dette til neste år, går vi et veldig spennende nytt hydrogenår i møte.

Hydrogenkonferansen neste år den 3. og 4. juni vil belyse alle disse spennende utviklingstrekkene. Samtidig vet vi at arbeidet med en sterkere offentlig forankring gjennom strategier og planer, blir minst like viktig neste år når regjeringens hydrogenstrategi skal lanseres. Vi ser en sterk vekst av også regionale planer og strategier, og NHF er sentralt situert i samspillet mellom disse blant annet gjennom vårt hydrogen-fylkesnettverk. Fylkesnettverket vil styrke aktivitetsnivået for neste år, både på grunn av nye storfylker, andre viktige regioner og ikke minst kommuner som ønsker å gå i front. Arbeidet med å koordinere alle disse initiativene blir svært viktig, og en oppgave som NHF rigger seg for, for å sikre en suksessfull hydrogenutvikling i 2020 og årene framover.

God jul og godt nytt hydrogenår fra oss i Norsk Hydrogenforum!

Hilsen generalsekretær Kristian E. Vik