Glomfjord Hydrogen og Neptun Tromsø med avtale om grønn ammoniakk

Glomfjord Hydrogen og Neptun Tromsø vil tilby grønn ammoniakk produsert med vannkraft i Glomfjord industripark. 

27 nov. 2023

Foto: Glomfjord Hydrogen

Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med vannkraft i Glomfjord Industripark i Meløy kommune i Nordland.

Hydrogengassen skal videreforedles til ammoniakk. Produksjonskapasiteten skal være på 60-100 tonn grønn ammoniakk per dag.

Produksjon av ammoniakk fra hydrogen produsert med vannkraft skal bli en konkurransedyktig nullutslippsløsning for maritim sektor og industrien. 

Investeringsbeslutningen er ennå ikke tatt, men partene beskriver prosjektet som svært modent. Hovedleverandører er valgt og nettkapasitet er allokert slik at første fase er sikret. 

Neptun Tromsø AS skal inn på eiersiden i Glomfjord Hydrogen AS. Neste mål er snarlig investeringsbeslutning og produksjonsstart i 2027.

— Vi er glade for at vi sammen med våre partnere i Glomfjord Hydrogen har nådd denne milepælen som igjen vil plassere Glomfjord som en viktig produsent og leverandør av grønn ammoniakk, sier Stephan Klepsland, styreleder i Neptun Tromsø AS.

— Utviklingen av markedet for komprimert hydrogen i det maritime markedet har tatt lengre tid enn forventet, så når vi fant en mulighet til å levere det grønne hydrogenet til maritim omstilling ved å videreforedle grønt hydrogen til grønn ammoniakk var det en naturlig utvikling av det arbeidet Glomfjord Hydrogen har jobbet med siden oppstart. Dette er en viktig brikke i å realisere det maritime knutepunktet som Glomfjord Hydrogen har mottatt investeringsstøtte fra Enova til. Vi er veldig glade for at vi i Neptun Tromsø har funnet en partner som vil bidrar til at det endelig blir produksjon av grønt hydrogen i Glomfjord igjen, sier Henrik Meland Madsen, styreleder i Glomfjord Hydrogen AS og VP Hydrogen i Greenstat ASA.

 

"Produksjon av ammoniakk fra hydrogen produsert med vannkraft skal bli en konkurransedyktig nullutslippsløsning for maritim sektor og industrien."