Globalt voksende initiativ styrker innsatsen for flere hydrogenbiler

Den multinasjonale globale sammenslutningen Hydrogen Council støtter en økt satsing på masseproduksjon av hydrogenbiler, og bilprodusentene sier kostnadene skal ned samtidig som teknologien modnes.

14 sep. 2018

Hydrogenelektriske kjøretøy tar nå opp kampen med batteribilen i kampen om massemarkedet for miljøvennlige biler, melder Bloomberg i dag. Denne uken signerte en stor gruppe selskaper, deriblant norske Equinor, NEL og Hexagon, en økt satsing gjennom den globale koalisjonen "Hydrogen Council", som har til hensikt å intensivere rammevilkår og offentlig-privat støtte til hydrogenteknologi. Selskapene sikter mot renere måter å produsere hydrogen på.

Kraftig modning og prisene på vei ned
Hydrogen har blitt snakket om som den ultimate løsningen for nullutslipp i bilindustrien i flere tiår, sier visepresident Yang Woong-Chul i Hyundai Motor Co., under Hydrogen Councils event som er en del av Global Climate Action Summit i San Francisco denne uken. - Det var tidligere en motvilje fordi teknologien til brenselcellekjøretøy ikke var moden nok, men nå er den det.

Neste generasjon brenselcellestystem hos Hyundai montert i en SUV-plattform. Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg

Nå jobber Hydrogen Councils selskaper med å skalere opp produksjons- og forbrukssiden. Den sørkoreanske bilprodusenten, som var de første med masseproduksjon av hydrogenbiler tilbake i 2013, intensiverer innsatsen, og annonserte i år også planer om samarbeid med Volkswagen AGs Audi-enhet for å skape ledende industristandarder. Konseptet med hydrogenbiler - som bare slipper ut vanndamp - har et stykke å gå for å vinne samme popularitet som elbiler har hatt.

Firedobbel vekst i globale Hydrogen Council - huser nå 53 industriselskaper
I løpet av de siste fem årene har Hyundai sett en halvering av kostnadene for brenselcellesystemer, og de forventer at kostnadene vil fortsette å falle med minst 50 prosent de neste fem årene, sier Yang. Han har en av styreposisjonene i Hydrogen Council, hvis størrelse har firedoblet siden det ble dannet for 18 måneder siden til 53 energi- og kjøretøyprodusenter. KPMGs trendbarometer kalt Global Automotive Executive Survey meldte i januar at brenselcellekjøretøy er raskest voksende trend innen ny kjøretøyteknologi.

Hydrogen Council anslår at vi i 2030 vil nå et knekkpunkt når millioner av kjøretøy, inkludert 1,5 millioner autonome drosjer og 3,6 millioner lastebiler, vil øke bruken av brenselcellekjøretøy til 6,4 millioner. Gruppen forventer at hydrogen kan brukes til å gi opptil 18 prosent av verdens energi innen 2050, selv utenom transport, hvis verden skal oppfylle Paris-avtalens 2-gradersmål.

-Med skala går prisen ned dramatisk, sier Yang, og legger til at Hyundai ser mulighet for brenselceller som driver langdistanse lastebiler, kjøletransport og autonome kjøretøy.

Hydrogenstøttespillere sier at hydrogen har en langsiktig fordel over litiumionbatterier i biler, ikke bare fordi den veier mindre og lett tilgjengelig, men det gir også lengre kjøreintervaller og kortere fyllingstider, noe som gjør investeringen verdt.

Japan, Tyskland, Danmark, California, Sør-Korea og Australia har allerede programmer bygget for å takle infrastrukturen som trengs for å støtte hydrogenbiler, og gruppen har som mål å ha lignende investeringer rundt om i verden. California har brukt rundt 100 millioner dollar til å bygge hydrogenstasjoner de siste årene, og franske myndigheter sa i juni at det ville bruke 100 millioner euro på bilstøtte og renere produksjon av hydrogen innen 2023.

- Vi er ikke ennå like konkurransedyktige som forbrenningsmotoren i dag, men vi har et veikart som inkluderer teknologier, utslippsreduksjoner og regulatoriske forhold, sier Benoit Potier, leder og administrerende direktør i Air Liquide SA og styremedlem i Hydrogen Council. -Hvis vi ønsker å oppnå 2 graders scenariet i 2050, må vi gå sammen for å få det til å skje - det er vår jobb å gjøre det konkurransedyktig.

Selv om markedsandelen av hydrogenbiler globalt vil være på mindre enn 2 prosent av bilsalget innen 2030, bør hydrogenkjøretøy kunne nå 10 prosent av dette markedet innen 2035 og 26 prosent innen 2050, ifølge prognoser fra European Climate Foundation.

- Som en del av planen om å gjøre hydrogen mer konkurransedyktig, har Hydrogen Council også som mål å finne en renere måte å produsere gassen på. Det meste av hydrogenet som produseres for brenselceller, bruker i dag naturgass, men det kan raskt avkarboniseres ved bruk av fornybar energi, biogass og karbonfangst og lagringsteknologi, sa Potier.

Artikkelen er hentet fra:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-14/the-fuel-musk-called-stupid-seeks-another-shot-at-green-car-race