Gledelig pilotstøtte til ZEG Power

Enova-støtten til ZEG Powers industrielle pilotanlegg i Øygarden er et viktig bidrag til utviklingen av ny, norsk energiteknologi, mener NHF.

01 sep. 2020


– Hydrogen vil gi store muligheter for Norge som energinasjon, sier ZEG Powers Kathrine K. Ryengen, her sammen med pilotpartner Ronny Haufe i CCB.

 

Coast Center Base AS (CCB) og ZEG Power – som leverer teknologi og utstyr for utslippsfri produksjon av hydrogen og elektrisitet fra hydrokarbongasser – er tildelt 77,4 millioner i investeringsstøtte til å etablere et industrielt pilotanlegg for karbonnøytral hydrogenproduksjon ved CCB Energy Park, i Øygarden kommune utenfor Bergen.

CCB og ZEG Power skal etablere produksjon av karbonnøytralt hydrogen fra naturgass. Anlegget dimensjoneres for en hydrogenproduksjon på 30 kg/time (250 tonn/år), og danner grunnlaget for et kommersielt produkt. Produksjonsstart er planlagt i 2022.

– Det er veldig positivt at Enova har valgt å støtte ZEG Powers og CCBs pilot for utslippsfri hydrogenproduksjon og karbonfangst. Forutsigbare rammebetingelser gjør det attraktivt for private aktører å investere i utslippsfri produksjon og distribusjon av hydrogen. Det er svært gledelig å ha Enova med på laget, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Ifølge NHF det er helt avgjørende at Enova benytter kraftfulle virkemidler for å bidra til raskere omstilling og utslippsreduksjoner i norsk industri og transportsektor. Tildelingen til CCB og ZEG Power er knyttet til Enovas program for pilotering av ny energi- og klimateknologi.

– Hydrogen vil gi store muligheter for Norge som energinasjon. ZEG-teknologien representerer en løsning som kan bidra til grønn utnyttelse av betydelige gassressurser på norsk sokkel, sier Kathrine K. Ryengen, daglig leder i ZEG Power.

Hun betrakter dette som et vesentlig bidrag til grønn verdiskapning, noe Norge trenger.

– Norge ønsker å ta en lederrolle internasjonalt innen fornybar og klimanøytral energi. Dette prosjektet er i kjernen av regjeringens hydrogenstrategi. Det understøtter grønn omstilling ved å bygge videre på den betydelige kompetanse Norge har opparbeidet seg innen olje og gassindustrien, sier Ryengen.

Ronny Haufe, som er Executive Vice President i CCB, er stolt av at CCB  kan være en sterk bidragsyter og tilrettelegger for omstilling til nye energiløsninger.