GKN Hydrogen og Aragea AS inngår samarbeid om sikker lagring av hydrogen

Selskapene utfyller hverandres kjernekompetanse og satser på å etablere og utvikle sikre hydrogenlagringsløsninger for det skandinaviske markedet.

10 jan. 2024

GKN Hydrogen er ledende innen lagring av hydrogen i fast form (metall), og Aragea AS har ekspertise innen olje- og gassprosjekter. Sammen vil de avkarbonisere norsk og skandinavisk infrastruktur og industri. 

Aragea AS startet i 2022 som et joint venture mellom teknologiselskapet OTECHOS AS i Tvedestrand og investeringsselskapet Oxidane Venture AS fra Kristiansand. Selskapet satser på mobile løsninger for sikker lagring av grønt hydrogen samt off-grid «power to power» hydrogensystemer. Målet er å erstatte dagens fossile løsninger på veien mot nullutslipp. 

- Aragea As og GKN Hydrogen skal sammen blant annet bygge opp det skandinaviske markedet innenfor sikker lagring av hydrogen i fast form, såkalt metallhydrid. Lagringsenhetene er 100 prosent resirkulerbare og passer godt til sikker lagring av hydrogengass til energikrevende industri, sier Tor Arne Hauge i Aragea AS.

- Ved lagring av hydrogen i metallhydrid bindes hydrogengassen til metallet, noe som under bruk gjør hydrogenlagringen meget sikker. Det gir en veldig god sikkerhet sett i HMS-perspektiv. Metallhydrid har en levetid på mer enn 30 år og ingen kapasitetforringelse eller energitap over tid, slår Tor Arne Hauge fast.

Samarbeidet kan blant annet også resultere i desentralisert energiforsyning for boliger og kommersielle bygg, ladningsinfrastruktur for elektriske kjøretøy og CO2-nøytrale nødstrømsløsninger for sykehus, datasentre og telekommunikasjon.

- Norge har et attraktivt teknologisk miljø og satser på en fremtidig verdikjede for hydrogen. Med Aragea AS som ambisiøs partner skal vi tilby løsninger innen hydrogenproduksjon, energilagring og avkarbonisering av industrien, sier Guido Degen, CEO i GKN Hydrogen. 

- Aragea AS er en ambisiøs startup med ekspertise innen olje- og gassprosjekter. GKN Hydrogens hydrogenlagringsteknologi er sikker og kan bli brukt på mange områder. Vi skjønte fort at vi utfyller hverandre godt og kan utgjøre en forskjell, sier Tor Arne Hauge i Aragea AS.

- Ved lagring av hydrogen i metallhydrid bindes hydrogengassen til metallet, noe som under bruk gjør hydrogenlagringen meget sikker.