Geiranger kveles av eksos, men nytt forprosjekt viser stort potensiale for hydrogendrevne skip

Klimasats-prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub har det siste halve året jobbet med forprosjektering for etablering av verdikjede for produksjon og bruk av hydrogen langs Geirangerfjorden. I sommer har det vært mye debatt etter klaging fra turister i området. Nå skal et nytt selskap etableres for å bruke hydrogen på turistfergene, busser, nyttetransport og leiebiler, og på sikt også cruiseskipene.

02 aug. 2017

Turismen i Norge veks i rekordfart, og på toppdestinasjonar som Geiranger merker ein voksesmertene godt. Det kjem no fleire klager frå utenlandske turister, og debatten om nødvendige tiltak har skutt fart. I Stranda kommune har ein likefullt jobba godt med hydrogenplaner for å løyse fleire av problema, og på Hellesylt står tre småkraftverk klare med planar om utviding. Dei vil kunne få kapasitet til å levere betydelege mengder hydrogen, sidan nettkapasiteten ut av bygda er for lav.

Selskapet Hellesylt Hydrogen AS er under etablering for å samkjøre felles hydrogen produksjon og distribusjon av hydrogen. Ringverknadane blir mange, mellom anna betre økonomi, nye næringar og reinare luft langs fjorden.

Det er lagt ned mykje arbeid i planlegging og informasjon kring hydrogensatsing med utgangspunkt i småkraftverka ved Hellesylt. I ei oppsummering av planleggingsarbeidet så langt heiter det at Hellesylt Hydrogen AS vil bli skipa der Småkraftforeininga og fleire større aktørar stiller seg bak. Selskapet vil stå for produksjon og distribusjon, men førebels ventar ein på kundane, som eksempelvis ferja mellom Hellesylt og Geiranger.


Se dette innslaget fra distriktsnyhetene i NRK Møre og Romsdal om det spennende potensialet!

Les mer om prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub her: 
http://www.hellesylt.info/2017/07/snart-klart-for-hellesylt-hydrogen-as/