Fortsatt mulig å bli indirekte partner i IPCEI

Enova har åpnet for at flere norske bedrifter kan delta i matchmaking å bli indirekte partnere i IPCEI Hydrogen. Frist for å melde sin interesse er mandag 26. april kl. 12.00.

22 april 2021


Foto: Science in HD/Unsplash

Enova opplyser at den nye ordningen er rettet mot aktører som ikke vil motta nasjonal støtte under IPCEI. På denne måten kan de være med i den videre prosessen, og likevel få mulighet til å knytte seg opp mot IPCEI-prosjekter.

Selv om det dessverre ikke følger midler med, er NHF svært glade for at flere norske virksomheter nå får muligheten til å vise seg fram i Europas viktigste utstillingsvindu for hydrogen, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Indirekte partnere kan være aktører langs hele verdikjeden for hydrogen, som leverandører av komponenter, tjenester eller utstyr, eller som tilbydere av hydrogen eller brukere av hydrogen.

Koblingen av indirekte partnere mot prosjekter vil skje i IPCEIs matchmaking-prosess, der de ulike kandidatprosjektene måles opp mot hverandre, for å skape større verdier.

Selv om fristen er knapp, er det enkelt å fylle ut skjemaet.

– Alle som har gode hydrogenprosjekter som egner seg for samarbeid med virksomheter fra andre europeiske land bør nå hive seg rundt, oppfordrer generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF.

Alle aktører som oppfyller kvalifikasjonskravene kan delta i matchmaking-prosessen for å knytte seg til andre prosjekter i Europa.

Fristen for å melde interesse er mandag 26. april kl. 12.00.

OBS! Skjemaet må fylles ut på engelsk.