Foto: Ihne Pedersen | Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Fornøyd med Enovas nye program for tunge kjøretøy

Enova har lansert støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy». Det nye programmet omfatter både el- og hydrogenkjøretøy. Enova introduserer en modenhetsfaktor som tar hensyn til at hydrogenlastebilene trenger noe mer drahjelp i starten sammenlignet med de batterielektriske lastebilene. – Stort skritt i riktig retning, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

29 feb. 2024


– Vi har ventet i spenning på Enovas lansering av det nye programmet for tunge nullutslippskjøretøy, og det er gledelig å se at dette programmet tar et stort steg i riktig retning for hydrogenlastebilene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til Hydrogen24.

Passer til hydrogenbransjens behov

– Vi legger merke til at Enova introduserer en CRI-faktor som tar hensyn til kjøretøyenes modenhet, og dette er helt i tråd med hydrogenbransjens behov, sier Telnes Wilhelmsen til Hydrogen24.
 
Det betyr at hydrogendrevne kjøretøy kan få 42 prosent mer i støtte enn elektriske lastebiler.
 
– Enova har også satt en grense på 125 hydrogenkjøretøy med forbrenningsmotor og 125 med brenselscelle. Dette betyr faktisk at hydrogenlastebilene kan nå opp i konkurransen med de elektriske, sier Telnes Wilhelmsen.

Rom for forbedring

Det er imildertid fortsatt rom for forbedring, mener Ingebjørg Telnes Wilhelmsen:
– For det første kunne Enova utnyttet muligheten i statsstøtteregelverket og økt støttegraden fra 60 til 80 prosent, sier hun.
 
– Det er også uheldig at det må konkurreres på støttegrad. Dette gir lastebileierne mindre forutsigbarhet, og vi er bekymret for at det vil redusere antall søknader til programmet. Så er vi klar over at det må være konkurranse for å kunne gi høyere støttegrad, men her kunne Enova gjort som i Tyskland, sier Telnes Wilhelmsen.
– Der ligger støttegraden fast, og så konkurrerer heller aktørene på andre kriterier.
 
Uansett var programmet gode nyheter for hydrogenkjøretøy:
-  Nå håper vi at budsjettrammen er stor nok og at Enova opprettholder støtten lenge nok til at utrullingen virkelig skyter fart, sier Telnes Wilhelmsen.

-  Nå håper vi at budsjettrammen er stor nok og at Enova opprettholder støtten lenge nok til at utrullingen virkelig skyter fart.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen