Folk flest vil bruke hydrogen for å redde klimaet

Nordmenn tror hydrogen vil spille en viktig rolle for å nå klimamålene. Det viser en fersk spørreundersøkelse som Opinion har utført for hydrogenbransjen.

02 des. 2020


NHFs Steffen Møller-Holst, på visning av Toyotas nye hydrogenbil, sammen med Bjørn Simonsen (tidligere Nel) og Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Foto: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Annenhver av de spurte er positive til å ta i bruk hydrogen som drivstoff. Nest etter vann- og solkraft blir hydrogen betraktet som den viktigste teknologien for å nå FNs klimamål. To av tre mener dessuten at myndighetene må støtte nullutslippsteknologiene for at vi skal nå klimamålene.

– Folks innstilling til hydrogen har dreid betydelig i positiv retning i løpet av de siste årene, sier Steffen Møller-Holst, markedsdirektør i SINTEF og styreleder i Norsk Hydrogenforum.

Norge kan bli verdensledende

Møller-Holst har de siste årene vært vitne til at befolkningen i langt større grad har tatt innover seg at klimaendringene er klodens største problem.

– Det har sunket inn spesielt etter Paris-avtalen ble undertegnet. Dette alvoret viser seg i befolkningens vilje til å betale mer for å kunne ta i bruk hydrogen som utslippsfritt drivstoff, mener Møller-Holst.

Undersøkelse viser nemlig at over halvparten (52 prosent) av Norges befolkning er villig til å betale mer for nullutslippsløsninger basert på hydrogen.

Godt over halvparten av de spurte svarer at hydrogen er en viktig teknologi for Norge å satse på. Nesten halvparten (48 prosent) mener vi besitter unik kompetanse og teknologi som kan gjøre Norge verdensledende innen hydrogenfeltet.

– Det er svært gledelig å se at det nå omsider løsner, sier Møller-Holst. – Tiden er inne for oppskalering av produksjon og implementering av hydrogenteknologi. Vi må legge til rette for å sikre at norske aktører tar markedsandeler i det fremvoksende, internasjonale markedet.

Nøkkelen til klimamålene

NHFs styreleder understreker at hydrogen er ikke målet. Hydrogen er middelet for å oppnå utslippsfrie og bærekraftige energisystemer, påpeker han.

– For Norges del er dette et Kinder-egg. Hydrogen bidra til økt konkurransekraft, trygge arbeidsplasser og til at vi når klimamålene, sier Møller-Holst.

Undersøkelsen antyder også store forventninger i befolkningen om at myndighetene må innta en sentral rolle. To av tre (66 prosent) mener at myndighetene må støtte nullutslippsteknologi for at vi skal nå klimamålene.

– Dette er et tydelig signal om bred støtte i befolkningen for at det offentlige skal bruke økonomiske virkemidler for å stimulere til at hydrogen blir tatt i bruk. Vi erfarer at virkemiddelapparatet nå vil legge til rette for enda bedre støtteordninger. Forholdene har aldri vært bedre for å lykkes, sier Møller-Holst.

Veikart for hydrogen

Det er knyttet stor spenning til regjeringens videre arbeid på hydrogenområdet. Veikartet for hydrogen som regjeringen har varslet, blir svært viktig.

NHF vil ta en aktiv rolle for å bidra til en best mulig utforming av innholdet i veikartet, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

– Det er mange gode prosjekter og initiativer på gang.  Nå handler det om på plass tydelige og ambisiøse mål, slik at vi får realisert de beste prosjektene. Til neste år er det Stortingsvalg, og undersøkelsen viser at velgerne er klare for hydrogen, sier hun.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag for Norsk Hydrogenforum, H2Cluster, Arena Ocean Hyway Cluster, NCE Maritime, CleanTech, Renergy, GCE Ocean Technology og Industrial Green Tech – i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og NORCE.