Foto: Hydrogen Europe

FN vil bruke hydrogen til å løfte utviklingsland

FNs satsing på grønt hydrogen i utviklingsland er en driver for utslippsfri, industriell utvikling og verdiskaping. UNIDO (FNs organisasjon for industriell utvikling) er pådriveren for dette.

27 juli 2023

I utviklingsland med rikelige, fornybare kraftreserver gir grønt hydrogen et betydelig industrielt utviklingspotensial. Dette kan bane vei for jobbskaping, kompetanseheving, investeringsmobilisering, energisikkerhet og deltakelse i global hydrogenhandel.

FN er opptatt av å etablere en rettferdig omstilling der utviklingsland også får ta del i verdiskapingen. En satsing på grønt hydrogen kan styrke landenes generelle motstandskraft og drive en diversifisert og kunnskapsbasert økonomi.

Mange skjær i sjøen

Å bygge dette økosystemet er imidlertid fylt med utfordringer med hensyn til fravær av et innenlandsk grønt hydrogenmarked, standarder, kostnader, teknologi og nødvendig infrastruktur for handel.

For å svare på dette behovet lanserte UNIDO «Global Program for Hydrogen in Industry» i 2021, med støtte fra myndighetene i Østerrike, Kina, Tyskland og Italia.

Programmets innsatsområder er politikk, standarder, finansielle instrumenter, ferdigheter og kunnskap, innovasjon, koordinering, med sikte på å overvinne identifiserte barrierer og oppmuntre til en rettferdig hydrogenovergang som setter sosiale og miljømessige aspekter i fokus.

LEAD og ACT

Det globale programmet er strukturert i to grunnleggende pilarer som trekker veksler på hverandres ressurser, ekspertise og nettverk:

  • LEAD Global Partnership gir en global plattform for beslutningstakere, industrier, privat sektor, investorer, forskning og akademiske institusjoner for å utforske behovene til en hydrogenøkonomi, muliggjøre dialog, utveksle beste praksis og svare på utfordringer ved å utvikle kunnskapsprodukter, opplæring og felles prosjekter.
  • ACT Technical Cooperation tilpasser og anvender kunnskap og verktøy utviklet globalt til landspesifikke intervensjoner for grønt hydrogen i industrien. UNIDO støtter utviklingen av pilotprosjekter for å akselerere bruken av grønt hydrogen og utvikle av grønt hydrogen-klynger.

UNIDOs globale program for hydrogen i industrien drar nytte av teknisk støtte og kunnskap fra International Hydrogen Energy Centre (IHEC) i Beijing, lansert av UNIDO og Kinas regjering i 2021. Senteret støtter opprettelsen av hydrogenverdikjeder og fokuserer på FoU, anvendelse og demonstrasjon av viktige hydrogenteknologier.

NHF var tilstede i Brüssel 27. juni, da UNIDOs sjef for klima- og teknologipartnerskap Petra Schwager signerte en samarbeidsavtale med Hydrogen Europes leder Jorgo Chatzimarkakis, om å jobbe sammen for å utvikle hydrogenøkonomien i utviklingsland.

 

 

Vienna Energy Forum 2023

VEF 2023 som finner sted 1.-3. november på Hofburg Congress Centre, vil samle regjeringsrepresentanter, interessenter og eksperter for å diskutere sentrale temaer som fremmer en bærekraftig energiutvikling og bidrar til global klimahandling. Konferansen vil bidra til å bygge en inkluderende vei som ikke etterlater noen når vi jobber for å oppnå netto-nullutslipp innen 2050.