Vil teste hydrogenferge på Hjørundfjorden

I Fiskerstrands Pilot-E-prosjekt er det to fergesamband som peker seg ut som aktuelle for verftets ombyggingsprosjekt for hydrogenferge. I følge samferdselsavdelingen i fylket befinner disse seg i den spektakulære Hjørundfjorden på Sunnmøre.

08 april 2019


Idylliske Hjørundfjorden er foreløpig mindre plaget med smog enn sin brorarm Geirangerfjorden. Bilde: hjorundfjord.no

Sunnmørsposten meldte forrige uke at samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har pekt ut to aktuelle teststrekninger til Fiskerstrands hydrogenfergeprosjekt. Det er snakk om sambandene Hundeidvik-Festøy eller firkantsambandet Sæbø-Leknes-Standal-Trandal (se og naviger i kartet under) - et populært turistmål i fjordene på Sunnmøre. Dermed kan det se ut som at Hjørundfjorden kan "snike i køen" og teste nullutslipp på hydrogen et lite stykke før sin mer kjente brorarm Geirangerfjorden (begge fjordarmer av Storfjorden), før tilsvarende kan komme der. Begge Hjørundfjord-sambandene er del av Indre-Sunnmøre-pakken, som skal driftes av Fjord 1 mellom 2020 og 2033.

Her er det lagt inn en opsjon på at operatøren skal stille en ferge til disposjon for ombygging, som er planlagt gjennomført gjennom Fiskerstrands Pilot-E-prosjekt, i følge Sunnmørsposten. I prosjektet inngår testing av driftsfase for ombygget hydrogenferge. Prosjektet gir dermed et viktig bidrag med en nokså annen tilfangsvinkel enn Vegvesenets og Norleds hydrogenfergeprosjekt i Rogaland. Men Pilot-E-prosjektet er enda ikke fullt avklart og fullfinansiert.

Kan gi felles hydrogenstasjon for skip, biler og lastebiler rett sør for Ålesund
Hundeidvik-Festøy går øst-vest over Hjørundfjorden og ligger rett sør for Solevåg på nordsiden av Storfjorden, hvor Norled på sin side har under bygging to elektriske søsterferger til sin hydrogenferge  i Rogaland. Disse elfergene skal trafikkere det tyngre E39-sambandet Festøy-Solevåg, som krysser hovedleden i Storfjorden mellom Ålesund og Volda. Dermed åpnes det for stor sannsynlighet for en hydrogenfyllestasjon til Fiskerstrands hydrogenferge, i tilknytning til E39 et par mil sør for Ålesund. Denne bør med fordel legges til Solevåg, eller evt. Festøy, slik at bil- og tungtransport langs E39 kan sikre ytterligere omsetning for hydrogen sentralt på Sunnmøre,  og langs hovedveien mellom Bergen og Trondheim.

 

Hydrogenferger i Geirangerfjorden fra 2022?

Pilot-E-prosjektet hos Fiskerstrand er myntet på å teste hydrogendrift på en ombygget ferge, og er i utgangspunktet ikke ment for permanent drift. Prosjektet er likefullt svært viktig da det gir flere leverandører viktig erfaring, og Hexagon, som deltar i prosjektet, trekker fram at prosjektet slik sett er viktig for utvikling av nye turistferger på Geirangerfjorden. Både Hexagon og Fiskerstrand var sentrale ved diskusjonen av dette under åpning av en helt ny brenselcellelab ved Sintef i Trondheim forrige uke.

- Vi har starta prosessen der vi vurderer utlysninga av konsesjon for Geiranger-Hellesylt i 2022, sier Hexagons styreleder Knut Flakk, i følge Sunnmørsposten, som skriver at et parallelt løp med et fylkesvedtak fra 2016 skal sikre lav- eller nullutslipp i Geirangerfjorden. Stortinget har vedtatt at denne sammen med Nørøyfjorden skal være utslippsfri fra 2026 - hvor permanent drevne hydrogenferger vil være en helt sentral nøkkelbrikke blant flere parallelle tiltak.

Viktig at Enova bidrar i fullfinansiering av prosjektet
 - Vi ser fram til og forventer at brikkene nå legges på plass så Fiskerstrand kan realisere sitt hydrogenfergeprosjekt, og at Enova bidrar med finansieringsandelen for realisering av Pilot-E-prosjektene, i tråd med det de, Forskningsrådet og Innovasjon Norge lovet ved oppstarten av Pilot-E-ordningen, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. - Dette er viktig for å tilføre økt og svært nødvendig kompetanse fra flere leverandører, samt tiltrengt hydrogeninfrastruktur, slik at Norsk hydrogenindustri er rustet i det internasjonale kappløpet vi nå ser i det globale hydrogenmarkedet, fortsetter han.

Kilde: Smp.no og Google Maps

https://www.smp.no/nyheter/2019/04/05/Hydrogenferje-aktuelt-i-to-samband-18805028.ece