Fikk ja til hydrogensatsing på lastebiler

Norden har verdensledende selskaper både innen hydrogeninfrastruktur og brenselceller, noe det innovative nettverksprosjektet Next Wave vil løfte fram. Målet er å sette fart på større utrulling av hydrogenlastebiler og -busser.

18 sep. 2019


Denne arbeidsgruppen i SHHP-partnerskapet - som representerer alle de nordiske landene - fikk ansvar for å utforme Next Wave-søknaden til Nordic Innovation. F.v. Kristian E. Vik og Anette Gangnæs, NHF, Mikko Kootisari, VTT i Finland, Jon Eriksen, Kunnskapsbyen, Jan Carsten Gjerløw, NHF, Jón Bjórn Skulason, Icelandic New Energy, Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen i Danmark og Björn Aronsson, Vätgas Sverige.

Nordic Innovation har gitt finansiell bistand til prosjektet Next Wave (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles) for å legge til rette for en infrastruktur for hydrogen.

Prosjektet eies av Norsk Hydrogenforum og ledes av generalsekretær Kristian E. Vik.

Først i verden er målet

Den nødvendige infrastrukturen må være på plass for å muliggjøre en storskala utrulling av FC (brenselcelle) lastebiler og busser. Målet for Next Wave er å stimulere de globalt ledende hydrogenteknologibedriftene i Norden til å etablere verdens første utbygging av hydrogeninfrastruktur for større kjøretøyer, og skape større samtidighet  og marked for lastebil- og busskunder i alle de nordiske landene.

– Vi ser fram til å lede et nytt nordisk samarbeidsprosjekt på hydrogenutvikling sammen med de andre nordiske hydrogenorganisasjonene. Det er svært gledelig at Nordic Innovation vil engasjere seg i dette og støtte oss finansielt. Norge har allerede en ledende rolle innen utvikling av bruk av hydrogen innen maritim sektor. Med dette prosjektet får vi et nytt verktøy til å kunne jobbe målrettet innen veitransporten, med utvikling og tilrettelegging for større innfasing av kjøretøy og – ikke minst – mye bedre omsetning ved salg av hydrogen på hydrogenstasjoner, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Tunge jobber krever hydrogen

De nordiske landene, spesielt Norge og Island, har allerede tatt store skritt innen elektrifisering av transportsektoren. Men det har skjedd lite med større kjøretøy, ettersom batteriløsningene ikke kan gi busser og lastebiler den mobiliteten de trenger. Hydrogen som drivstoff kan løse dette.

– Det er også viktig at vi klarer å harmonisere utviklingen av hydrogenlastebiler og andre tyngre kjøretøy, sier Vik.

Next Wave vil kartlegge hvordan infrastrukturoppbyggingen må legges opp for å sikre en smertefri overgang til hydrogenkjøretøyer. Disse erfaringene kan også komme til nytte for bruk av hydrogen til tog og maritim sektor.


Kristian E. Vik (t.v. i Norsk Hydrogenforum), Jón Björn Skúlason (Icelandic New Energy), Tejs Laustsen Jensen (Brintbranchen) og Björn Aronsson (Vätgas Sverige) tok i fjor høst initiativet til å opprette samarbeidet som la grunnlaget for Next Wave.

Nordisk hydrogensamarbeid

De nordiske hydrogenselskapene har allerede etablert et unikt samarbeid gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) og har i fellesskap markedsført den nordiske plattformen for hydrogen og banet vei for at bilprodusenter skulle distribuere slike kjøretøyer i Norden.

SHHP-partnerskapet, bestående av Norsk Hydrogenforum, Vätgas Sverige, Icelandic New Energy, Brintbranchen, og VTT – Technical Research Centre of Finland, har gått sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm om å etablere Next Wave-prosjektet.

Next Wave er konsentrert rundt fire aktiviteter der teknisk innovasjon og distribusjonsstrategier er sammenvevd:

  • en analyse av storskala transport av hydrogen med mobil rørledning
  • beskrivelse av innovasjon og forretningspotensial for utrulling av FC-busser i Norden
  • en koordinert handlingsplan for å stimulere FC lastebiletterspørsel og bruk av hydrogen i tungt utstyr
  • gi innspill til en nordisk hydrogenstrategi

– Det beste fra Norden

Next Wave var én av fire grupperingene som nådde opp blant de 12 søkerne til programmet. Senior innovasjonsrådgiver Nina Egeli hos Nordic Innovation har stor tro på de nye prosjektene:

– Når vi kombinerer det beste av det de nordiske landene kan levere med hensyn til mobilitet, kan Norden og nordiske virksomheter virkelig sette sitt preg på og styrke sin globale posisjon, sier hun.