Ferjekontrakten går til Norled

Etter en lang prosess i Statens Vegvesen er det nå klart at det er Norled AS som får kontrakt og løyve for drift av Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland. Sambandet skal bli det første store bilferjesambandet som drives med en hydrogenferje.

30 nov. 2018

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. Kontrakten for driften av Rv. 13-sambandet gjelder for perioden 15. april 2021 -  28. februar 2030.

Det har vært stor interesse i hydrogenmiljøet for dette prosjektet helt siden det ble lyst ut for to år siden. Det har blant annet vært knyttet mye interesse for spørsmålet om det skal velges en løsning med flytende eller komprimert hydrogen. Norled bekrefter i en pressemelding det mange har ventet – løsningen blir flytende hydrogen.

Norled påpeker selv at den manglende infrastrukturen for å levere grønn flytende hydrogen er en utfordring, men sier de har hatt løpende dialog med norske aktører for å få dette til, og utfordrer den norske energibransjen til å koble seg på.

Statens Vegvesen opplyser at mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig i forbindelse med signeringen av kontrakten over nyttår.

Norsk Hydrogenforum gratulerer Norled med kontrakten, ogg ser frem til å følge utviklingen nøye videre.