Felleskjøpet satser på stor hydrogenlastebilflåte

Felleskjøpet har stor tro på hydrogenteknologi og satser stort - og har lagt inn reservasjon på hele 50 Nikola Tre-hydrogenlastebiler. Bilene skal leveres fra 2022.

21 des. 2018

– En viljeserklæring

Felleskjøpet har reservert 50 Nikola Tre-lastebiler. Det vil kunne redusere de årlige utslippene deres med opp til 15 prosent. <p><b>MELDER INTERESSE:</b> Felleskjøpet går inn for storsatsing på nullutspill innen transport, og har reservert 50 Nikola Tre-lastebiler.</p>

MELDER INTERESSE: Felleskjøpet går inn for storsatsing på nullutspill innen transport, og har reservert 50 Nikola Tre-lastebiler.

 
 
 

Felleskjøpet Agri har reservert 50 Nikola Tre-lastebiler fra Nikola Motor. Kjøretøyet er en hydrogen-elektrisk lastebil spesialutviklet for det europeiske markedet, og vil være klar til å rulle ut på veien i 2022. 

Satsingen er en del av Felleskjøpets mål om å halvere CO₂-utslippene fra transportsektoren innen 2030.

– Det skjer mye spennende i dette området nå, og det er en utfordring vi må engasjere oss i. Dette er en viljeserklæring – og det er viktig for å ha fremdrift slik at vi får en ønsket utvikling, sier direktør for produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet, Halfdan Blytt til E24.

Dersom de bytter ut 50 vanlige dieselvogntog med Nikola Tre-lastebilene vil det tilsvare en reduksjon i utslippene på rundt 7.000 tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer omtrent 15 prosent av Felleskjøpets totale årlige utslipp.

Konkurransedyktig på kostnad

Felleskjøpet er en storbruker av transport i Norge, ved distribusjon til sine 110 butikker, og bulktransport av varer som kraftfor, korn og gjødsel ut til kunder. 

Utslipp fra transportvirksomheten står for to tredjedeler av Felleskjøpets totale CO₂-utslipp. Derfor ser de etter å ha en tydelig rolle i utviklingen av transportsektoren, forteller Blytt. 

– De alternativene som har materialisert seg frem til nå har vært dyrere enn fossile transportbærere. Nå har de sagt at de skal klare å flytte kostnaden ned. Det betyr høyere initiell kostnad, men for livsløpet skal de være konkurransedyktige, sier Blytt. 

– Det er et spennende konsept, og noe som ikke finnes i omfang i dag. Her så vi en mulighet for å melde vår interesse, legger han til. 

Reserveringen av lastebilene er ingen forpliktende posisjon, ettersom det ikke er nok håndfast informasjon ennå, forklarer Blytt. 

– Men det er en reell interesse. Vi ønsker å være med på prosessen fremover. 

Stor interesse for Nikola Tre

Det var i begynnelsen av november at Nikola Motors lanserte den hydrogen-elektriske lastebilmodellen. 

Lastebilen har fått navnet Tre nettopp fordi det betyr tallet 3 på norsk, og er ment for det europeiske markedet. 

Bare fem dager etter lansering hadde selskapet fått bestillinger for over 380 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner, i det europeiske markedet. 

De har imidlertid ikke gått ut med prisen på en lastebil. Heller ikke Blytt vet hva den vil komme på foreløpig. 

– Vi har bare fått en vurdering på livsløpskostnad. Prismodellen er annerledes, og vi har heller ikke fått den fra leverandør, sier han. 

Det norske hydrogenselskapet Nel er i tett samarbeid med Nikola om hydrogenladestasjoner verden over, og investerte senest i september fem millioner dollar i det amerikanske selskapet, som også er Nels største kunde. 

- Dette er et stort og viktig tilskudd til det som utkrystalliserer seg til å bli en storsatsing på hydrogen i tungtransporten i Norge. Vi gratulerer Felleskjøpet med beslutningen, og ser frem til å jobbe med disse og en rekke andre større aktører i vår ambisjon om 1000 hydrogenlastebiler innen 2023, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

 

Saken er hentet fra: 

https://e24.no/energi/klima/felleskjoepet-reserverer-50-nikola-lastebiler-en-viljeserklaering/24523341