Foto: Dati Bendo, European Union © 2022

EUs rettsakt om addisjonalitet bedre enn fryktet

Det har vært mye spenning og forventninger knyttet til EUs delegerte rettsakt for hydrogen, og 13. februar kom EU-kommisjonen med sitt endelige forslag.

27 feb. 2023

Den delegerte rettsakten slår fast hva som regnes som fornybart hydrogen. Formålet er å sikre at ny hydrogenproduksjon bidrar til økt utbygging av fornybar energi i Europa.

To veier til fornybar-stemplet

Hydrogen blir definert som fornybart om elektrolyseanlegget er knyttet direkte til fornybar strømproduksjon. Det er dette EU betegner som «addisjonalitetsprinsippet». Dette kan skje på tre forskjellige måter:

  • Strømproduksjonen kom i drift senest 36 måneder før elektrolyseanlegget.
  • Strømproduksjonen er uten tilknytning til strømnettet.
  • Anlegget er knyttet til nettet, men kan ved å ta i bruk smart strømmåler dokumentere at strømmen som brukes til elektrolyseprosessen ikke kommer fra nettet.

Alternativt kan hydrogenanlegg som får sin strøm fra nettet regnes som fornybar om et av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det kan dokumenteres at strømmen brukt i produksjonen er tatt fra strømnettet i et land eller en budsone med over 90 prosent fornybarandel.
  • Budsone med utslipp under 18gCO2/MJ.
  • Anlegget produserer når sentralnettoperatøren må redusere strømproduksjon for å matche forbruket («downward redispatch»).
  • Anlegget har en Power-Purchase-Agreement (PPA) som oppfyller kravene til addisjonalitet om tids- og geografisk korrelasjon.

Uvisshet om konsekvenser for Norge

Krav om over 90 prosent fornybarandel

Sett med norske øyne, er det er i all hovedsak kravet om over 90 prosent fornybarandel som er viktigst. Norge er med sin store fornybarandel i en annen situasjon enn andre europeiske land og i utgangspunktet over kravet. Hvorvidt hver enkelt budsone i Norge kommer over kravet er imidlertid uklart.

– Den delegerte rettsakten vi nå har fått presentert er langt bedre enn de første versjonene som NHF har tatt til motmæle på. Men det er fremdeles usikkerhet rundt hvordan dette vil påvirke den norske hydrogensatsingen i praksis i de ulike budsonene. Her gjenstår det viktige analyser før vi forhåpentligvis kan puste lettet ut, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær hos Norsk Hydrogenforum.

Veien videre

Det er nå opp til EU-parlamentet å godkjenne det endelige forslaget. Hvis ikke forslaget godkjennes, blir hele rettsakten forkastet. Rettsakten er EØS-relevant og må derfor implementeres i Norge. Forventet ikrafttredelse er 20. juni.

– Hvis denne rettsakten går igjennom, blir det viktig at norske myndigheter raskt implementerer dette regelverket, slik at hydrogennæringen kan delta i det europeiske markedet og konkurrere på like vilkår, sier Wilhelmsen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen presenterte RePowerEU 18. mai 2022. Nå er det opp til EU-parlamentet å godkjenne hva som skal regnes som fornybart hydrogen.