EUs innovasjonsfond åpner for søknader

23. november åpner EU-kommisjonen for søknader til prosjekter innen innovativ og klimavennlig teknologi i Europa. - Viktig og riktig med EU-støtte, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

31 okt. 2023

- Det er det er viktig og riktig at EU intensiverer støtten til klimavennlige løsninger, men det fritar ikke Norge for ansvar knyttet til å nå våre egne klimamål. Nasjonale virkemidler som differansekontrakter er helt avgjørende, sier Telnes Wilhelmsen.

Forrige gang EU-kommisjonen gjennomførte en slik utlysning ble det tildelt støtte til flere hydrogenrelaterte prosjekter, også i Norge.

Det er to ordninger som åpner før søknader:

Innovation Fund 2023 Call

IF23 Call er på opptil 4 milliarder euro og støtter prosjekter innen følgende sektorer:

  • dekarbonisering
  • clean tech manufacturing
  • maritim industri
  • energi-intensiv industri 

Søknadsvinduet er åpent til begynnelsen av april 2024. 

Innovation Fund 2023 Auction (den europeiske hydrogenbanken)

IF23 Auction, eller den europeiske hydrogenbanken, er den første i sitt slag i Europa. Denne ordningen skal støtte produksjonen av fornybart hydrogen. 800 millioner euro ligger i potten, og man kan by frem til begynnelsen av februar 2024. 

Innovation Fund finansieres gjennom klimakvotesystemet ETS, som Norge er en del av.

Regjeringen har lagt frem et forslag til Stortinget om å slutte seg til EUs endrede ordning for kvotehandel (ETS), slik at norske bedrifter skal kunne delta i hydrogenbanken på lik linje med resten av EU.

Ordningene skal støtte opp om European Green Deal og Net-Zero Industry Act.

Les mer på EU-kommisjonens hjemmesider