Foto: @vonderleyen/Twitter

Europe Hydrogen Bank skal sette fart på markedet

EU-kommisjonen vil opprette en særskilt hydrogenbank, som skal understøtte og sette fart på en massiv overgang til hydrogen i Europa.

15 sep. 2022

EU oppretter den nye banken for å oppmuntre til investeringer i hydrogen, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, under sin årstale 14. september, i Strasbourg.

Oppgraderer fra nisje til skala

– Vi må flytte hydrogenøkonomien vår fra nisje til skala. Hydrogen kan være en game changer for Europa, sa Von der Leyen i sin «State of the Union-tale».

Den nye «Europe Hydrogen Bank» vil ha 30 milliarder kroner (3 milliarder euro) i startkapital som skal brukes til å bygge et fremtidig marked for hydrogen.

Ved å bruke denne startkapitalen i samarbeid med Den europeiske investeringsbanken (EIB), kan dette utløse et samlet hydrogenbudsjettet på inntil 20 milliarder euro.

Redskap for å nå hydrogenmålet

Med REPowerEU – som er Kommisjonens plan for å gjøre Europa uavhengig av russisk fossilt brensel – har EU-fellesskapet doblet sitt årlige produksjonsmål for hydrogen i 2030.

– EU har satt seg som mål å produsere 10 millioner tonn hydrogen innen 2030. For å få til det må det skapes et nytt hydrogenmarked for å fylle investeringshull og møte framtidens etterspørsel, sa Von der Leyen.

EUs «innenlandske» mål, i tillegg til en årlig import av ti millioner tonn hydrogen, skal brukes til å erstatte naturgass, kull og olje i industri og transport som det ellers er vanskelig å avkarbonisere.

– Hydrogen kan være en game changer for Europa, sa Von der Leyen i sin «State of the Union-tale».