Ny utlysning i EUs Clean Hydrogen Partnership

113,5 millioner euro gjøres tilgjengelig for prosjekter innen hydrogenteknologi gjennom hele verdikjeden.

22 jan. 2024

Clean Hydrogen Partnership har åpnet utlysningen for hydrogenforskning. Det er 113,5 millioner euro i potten. Søknadsfristen er 17. april 2024. Midlene kommer gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horizon Europe.  

utlysningens hjemmeside informeres det om at pengene skal fordeles slik:

  • 25 millioner euro til fornybar hydrogenproduksjon
  • 27 millioner euro til hydrogenlagring og distribusjon
  • 19 millioner euro til transport
  • 9 millioner euro til varme og kraft
  • 4,5 millioner euro til sikkerhet, sirkularitet, bærekraft og sosial aksept
  • 29 millioner euro til ytterligere finansiering av Hydrogen Valleys 

Clean Hydrogen Partnership er et offentlig-privat samarbeid mellom EU-kommisjonen, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research. Ambisjonen er å bidra til EUs grønne giv og hydrogenstrategi gjennom målrettet finansiering av forskning og innovasjon.

- Norge har sterke FoU-miljøer som historisk sett har hentet viktig finansiell støtte fra Horizon Europe. Jeg håper aktørene også i denne runden vil benytte seg av muligheten, så løp og søk, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Spørsmål? Kontakt Innovasjon Norge eller Norges Forskningsråd:

Deres nasjonale kontaktpunkter (NCP) for Horisont Europa kan gi råd og støtte. Ta kontakt med Tim Genge på Tim.Genge@innovasjonnorge.no og/eller Marianne Haavardsholm Aandahl på mhaa@forskningsradet.no