Foto: Wikimedia Commons

EU prioriterer tre norske infrastrukturprosjekter i det grønne skiftet

EU-kommisjonen har utpekt 166 infrastrukturprosjekter som skal prioriteres i det grønne skiftet. Tre norske er med: Hydrogenrørledningen mellom Norge og Tyskland, samt to prosjekter for transport og lagring av CO2.

05 des. 2023

Det følger av den rykende ferske listen over «Europe’s Projects of Common Interest (PCIs) og Projects of Mutual Interest (PMIs)». Av 166 prosjekter er det hele 65 som omhandler etablering av hydrogenkorridorer i Europa.  

Dagsavisen melder at det første norske prosjektet er hydrogenrørledningen mellom Norge og Tyskland, som NHF tidligere har omtalt her

I tillegg er det to planlagte prosjekter for transport og lagring av CO2:

  • Transportløsninger for CO2 mellom Norge, Tyskland, Nederland, Belgia, Polen og Sverige.
  • Utredning av transport og lagring av CO2, "Smeheia" med Equinor som operatør. Deltagende land er Norge, Nederland, Danmark og Storbritannia. 

De 166 prioriterte prosjektene er nå sendt til Rådet (medlemslandene) og til Europaparlamentet, som skal godkjenne eller avvise prioriteringene innen to måneder. 

Se listen over alle prosjektene her.