Foto: Screenshot fra pressekonferansen| Maroš Šefčovič la vekt på at en offensiv klimapolitikk er viktig for Europas konkurransedyktighet.

EU-kommisjonen foreslår 90 prosent utslippskutt i 2040

Innen 2040 skal hydrogenforbruket skaleres opp til 55-95 millioner tonn og 280 millioner tonn CO2 lagres, ifølge EU-kommisjonens nye forslag og CCS-strategi.

07 feb. 2024

I en pressekonferanse 6. februar anbefaler visepresident Maroš Šefčovič å redusere EUs klimagassutslipp med 90 prosent i 2040. 

EU-kommisjonen vil levere et lovforslag som behandles etter gjennomføringen av EU-valget i juni. 

Fossil energibruk reduseres med 80 prosent

For unionens energisystem innebærer målet store endringer. Fossil energibruk vil reduseres med 80 prosent, sammenlignet med 2021. Kull vil være nesten helt faset ut i 2040. 

Under pressekonferansen la kommisjonen vekt på behovet for storstilte investeringer og oppgraderinger i infrastruktur. Blant annet må det legges til rette for transport av hydrogen i rør.

- Vi sender et klart og tydelig signal til investorer

- Vi sender et klart og tydelig signal til investorer om at Europa leverer langsiktig forutsigbarhet og stabilitet, sa energikommisær Kadri Simson.

Hydrogen får en fremtredende rolle

I EU-kommisjonens faglige underlag påpekes det at målet for 2040 vil kreve at EU produserer 20-35 millioner tonn fornybart hydrogen. Totalt hydrogenforbruk vil skaleres opp fra dagens åtte til 55-95 millioner tonn, og 185 millioner tonn i 2050.

- Norge kan bidra betydelig til Europas langsiktige forsyningssikkerhet

- EU-kommisjonens anbefaling viser med all tydelighet hvilken fremtredende rolle hydrogen vil få i lavutslippssamfunnet. Ikke minst påpeker de betydningen av å bli uavhengig av russisk gass. Norge kan bidra betydelig til Europas langsiktige forsyningssikkerhet med bygging av en hydrogenrørledning mellom Norge og Tyskland. Med vår sterke kompetanse gjennom hele hydrogenverdikjeden kan vi også bli en viktig teknologileverandør, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. 

Strategi for CO2-håndtering viktig for hydrogennæringen

I EUs Net Zero Industry Act ble det presentert en målsetting om å lagre 50 millioner tonn CO2 innen 2030. I EU-kommisjonens strategi for CO2-håndtering skisseres en videre oppskalering mot 2040 på 280 millioner tonn og 450 millioner tonn i 2050. 

- Denne strategien er resultatet av intenst arbeid, helt siden det første CCUS-forumet ble gjennomført med Norge i 2021, sa Kadri Simson.

- Transport og lagring av CO2 er en viktig forutsetning for storskala hydrogenproduksjon i Norge

- Det er gledelig at EU-kommisjonen anerkjenner Norges sterke kompetanse innen CO2-håndtering. Etablering av et europeisk regelverk, finansielle støtteordninger og infrastruktur for transport og lagring av CO2 er en viktig forutsetning for storskala hydrogenproduksjon i Norge, og derfor et svært velkomment initiativ, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.