Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å etablere en ordning for tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen. Tilskuddet skal bidra til å sikre en infrastruktur for hydrogenbiler i Akershus, og er en del av fylkeskommunens hydrogensatsing.

14 okt. 2017

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har i flere år gjennom sin hydrogensatsing arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, stimulering av bilutvikling og kollektivtransport.

Det er i dag tre fyllestasjoner for hydrogen i Akershus. Målet for den nyetablerte støtteordningen er at det i perioden frem til 2022 kan etableres en minimum-infrastruktur for hydrogenstasjoner. Dette vil gi flertallet av innbyggerne i Akershus tilgang til hydrogen-drivstoff uten at fylling innebærer betydelig ekstra kjøring.

HYOPs hydrogenstasjon på Gardermoen er én av de som nå kan få driftsstøtte fra Akershus fylkeskommune. Bildet er fra åpningen i september 2015, der statsministeres åpnet stasjonen til stor glede for Avinor og fylkespolitikerne. Fra venstre NN, Avinor, Lars Salvesen (KrF), Arne-Rune Gjelsvik (Frp), statsminister Erna Solberg, fylkesordfører Anette Solli (H) og Solveig Schytz (V). Foto: Eirin Gjerløw. 
 

Tilskuddordningen har en maksimal ramme på kr 5 millioner pr. år frem til 1. august 2022. Støtten dekke et fast beløp per søker på maksimalt 1 mill. kr pr. år i en periode på inntil 3 år. Tilskuddsordningen er en av flere som fylkeskommunen har for å fremme hydrogen som alternativt brennstoff. Bl.a. kan kommunene i Akershus gis tilskudd til kjøp av biler med brenselcelle, og det er etablert en støtteordning for drosjeeiere som vil anskaffe hydrogenbil.

Les mer om fylkeskommunens tilskuddsordninger her.