Foto: Ihne Pedersen | Espen Fossum og Anders Strand Ryssdal, THEMA Consulting Group

Er støtteordningene for hydrogennæringen tilstrekkelige? 

THEMA Consulting Group har foretatt en vurdering av hva ulike støtteordninger har å si for omstillingen fra fossilt til hydrogen innen industrielle varmeprosesser, tungtransport og maritim sektor. Analysen viser at maritimt og tungtransport kan bli lønnsomme med dagens ordninger, mens bruk av hydrogen i industrielle varmeprosesser er mer krevende å regne hjem.  

11 juni 2024

I analysen vurderes investerings- og driftskostnader for omstilling til hydrogen innen tungtransport, maritim transport og industri, medregnet støtte, opp mot alternativkostnaden for fossilt. 

Analysen ble presentert på Hydrogenkonferansen 2024 av Espen Fossum, partner og Anders Strand Ryssdal, associate consultant i THEMA Consulting Group.
 
Analysen viser at ordningene fra Enova, kombinert med CO2-kompensasjon, kan være nok til lønnsom omstilling til hydrogen innen maritim transport og tungtransport.  
 
Det ser ut til at caset der hydrogen benyttes i en industriell varmeprosess er kommersielt mer krevende med dagens støtteordninger.  


 
Analysen synliggjør imidlertid en del usikkerheter som vil kunne gi utslag i kommende investeringsbeslutninger. Dette gjelder særlig faktorer som investorene i mindre grad kan påvirke, blant annet strømprisen, kostnadene for fossile alternativer og kostnadene for CO2. Størst betydning har strømprisen, som sammen med nettleie ifølge analysen utgjør nærmere 80 prosent av kostnadene for produksjon av hydrogen.  
 
- Det er gledelig å se at dagens støtteordninger kan være utløsende for bruk av hydrogen i maritim transport og tungtransport. Her har Enova forbedret sine virkemidler, og vi håper at dette vil ha ønsket effekt, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  
 
Hun mener imidlertid analysen tydelig viser at det nå må tas sterkere grep for industrien:

- For omstilling av varmeprosesser fra fossilt til hydrogen trenger industrien bedre virkemidler. Selv om dette er det eneste industricaset som er analysert, er det grunn til å tro at dette også gjelder annen industriell bruk. Dersom vi skal nå klimamålene, er vi avhengig av bedre virkemidler til industrien, sier Telnes Wilhelmsen.  
 
Se rapporten her

God lesning! 
 

- Det er gledelig å se at dagens støtteordninger kan være utløsende for bruk av hydrogen i maritim transport og tungtransport. Her har Enova forbedret sine virkemidler, og vi håper at dette vil ha ønsket effekt.  
 
- For omstilling av varmeprosesser fra fossilt til hydrogen trenger industrien bedre virkemidler. Selv om dette er det eneste industricaset som er analysert, er det grunn til å tro at dette også gjelder annen industriell bruk. Dersom vi skal nå klimamålene, er vi avhengig av bedre virkemidler til industrien.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen