Foto: Enova

Enova varsler kraftig styrking av virkemidler for produksjon og infrastruktur for hydrogen og ammoniakk

Enova har lansert de endelige kriteriene for programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy». De annonserer også to nye støtteprogrammer for de første fungerende verdikjedene for hydrogen og ammoniakk i maritim sektor. - Vi er glade for å ha blitt hørt i denne saken, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

13 des. 2023

De annonserer også to nye støtteprogrammer for de første fungerende verdikjedene for hydrogen og ammoniakk i maritim sektor.  
 
- Vi er glade for å ha blitt hørt i denne saken. Vi har argumentert godt for at støtteordningene må dekke hele verdikjede, men det gjenstår å få på plass en ordning som også kompenserer for økte driftskostnader og at programkriteriene tilpasses bransjens behov.  

- I statsbudsjettet for neste år var det svært lite til hydrogensatsingen i maritim sektor, så dette er en virkelig god melding å få like før jul, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 
 
- Målet med denne satsingen er å bygge grunnmuren for hydrogen og ammoniakk som klimaløsninger i maritim sektor, slik at drivstoffene er tilgjengelige for bruk etter 2030. Dermed kan satsingen tas videre ved hjelp av ny virkemiddelbruk eller endrede rammebetingelser etter 2030, slik at maritim sektor kan nå sine klimamål for/i 2050. Skal vi komme i gang og lykkes med omstillingen framover, må vi sørge for at de grønne prosjektene kan konkurrere med de fossile over tid, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.  

Opptil 80 prosent støtte

«Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» har første søknadsfrist 15. mars 2024. Her kan man konkurrere om investeringsstøtte på opptil 80 prosent av ekstrakostnadene for de grønne delene av skipet.  

Samtidig varsler Enova to nye støtteprogrammer: «Hydrogenknutepunkter» og «Ammoniakkinfrastruktur».

Hydrogenknutepunkter gjelder produksjon og bunkring av hydrogen, mens Ammoniakkinfrastruktur vil rette seg mot infrastruktur for lagring og bunkring av ammoniakk langs kysten.   

Begge innrettes som konkurranse med kostnadseffektivitet som viktigste kriterium. Også her kan støtten bli på opptil 80 prosent av investeringskostnadene.  
 
- NHF har lenge arbeidet for at støttesatsen må økes til 80 prosent. Mandag denne uken ble gruppeunntaksforordningen for offentlig støtte (gruppeunntaket) en del av norsk rett. Vi har ventet en god stund på dette, så det er veldig bra at regjeringen har sørget for at handlingsrommet for å gi offentlig støtte til klimatiltak øker og at Enova nå kan gi en høyere støttesats. Dette er av stor betydning for de bedriftene som skal ta investeringsbeslutninger, sier NHFs generalsekretær. 

- Våre analyser viser at tilstrekkelig investeringsstøtte vil gi økonomisk bærekraftige prosjekter over tid. Produsentene kan selge hydrogenet til en konkurransedyktig pris sammenliknet med fossile drivstoff og fremdeles tjene penger – mens rederne får god hjelp til å gjennomføre investeringen gjennom vesentlig investeringsstøtte, sier Nakstad.  

- Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdiskaping langs hele vår langstrakte kyst. Varer og folk må komme fram også i lavutslippssamfunnet, så det er avgjørende at vi lykkes med å skape fungerende verdikjeder for bruk av hydrogen og ammoniakk i skipsfarten. Støtteprogrammene Enova lanserer gjør dette mulig, og jeg gleder meg til å følge utviklingen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).  

Les også: Nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy

 

- Vi er glade for å ha blitt hørt i denne saken. Vi har argumentert godt for at støtteordningene må dekke hele verdikjeden. I statsbudsjettet for neste år var det svært lite til hydrogensatsingen i maritim sektor, så dette er en virkelig god melding å få like før jul.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen