Foto: ASKO Midt-Norge| Hittil er ASKO Midt-Norge de eneste som benytter hydrogenlastebiler i Norge. Nå kommer ti til.

Enova støtter utrulling av hydrogen i tungtransporten

Vireon og SR Group får støtte til henholdsvis tre fyllestasjoner og 10 kjøretøy

25 sep. 2023

- Tildelingen er et viktig steg i riktig retning

- Tildelingen av de første fyllestasjonene og lastebilene er et viktig steg i riktig retning. Men det behøves langt flere fyllestasjoner om vi skal klare å etablere helhetlige korridorer tidsnok til å nå klimamålet for 2030, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Enova gir 9,8 millioner kroner i støtte til 10 hydrogenkjøretøy og 25 millioner kroner i støtte til tre hydrogenstasjoner, ifølge en pressemelding 21. september.

Det Stavanger-baserte logistikkselskapet SR Group mottar tilsagn for 10 lette hydrogenlastebiler. SR Group planlegger å anskaffe ytterligere 12-15 tunge lastebiler som skal gå i rute mellom Stavanger og Oslo. Med det kan SR Group realisere sitt mål om nullutslippstransport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger, via HIMA Seafood sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan, til Gardermoen og tilbake via Vestby.

Samtidig får Vireon støtte til tre fyllestasjoner på Dombås, Stavanger og Vestby. Opprinnelig søkte Vireon om støtte til 13 stasjoner. Ved etablering blir stasjonene de første i Norge som dimensjoneres for lastebiler, foruten stasjonen ASKO har etablert i Trondheim og Vireons stasjon på Hellesylt som allerede er under etablering.

Behov for treffsikkert program for utrulling

NHF har i lengre tid jobbet for å få på plass et treffsikkert støtteprogram for utrulling av fyllestasjoner og lastebiler som kan gå på hydrogen.

- Det er overraskende at ikke Enova yter mer i støtte til disse stasjonene

- Enova gir støtte til tre stasjoner med et støttenivå som er langt lavere enn grensen på 40 prosent av merkostnadene. Støttebeløpet for alle stasjonene er lavere enn grensen på 10 millioner kroner. Det er overraskende at ikke Enova yter mer i støtte til disse stasjonene, sier Wilhelmsen. Til sammenligning er det mulig å få 80 prosent støtte av merkostnadene til både stasjon og kjøretøy i Tyskland, og også Sverige gir mer i støtte til stasjoner.

Maksbeløpet på 10 millioner kroner er et betydelig hinder

Maksbeløpet på 10 millioner kroner støtte per stasjon anses også som et betydelig hinder av bransjen. Dette er det samme som Enova yter i støtte til underveislading for lastebiler.

- Vi er inne i en tid med inflasjon og kostnadsøkninger i alle deler av verdikjeden, i tillegg til valutautfordringer. Det er dessuten ingen hemmelighet at en hydrogenstasjon er dyrere enn en hurtigladestasjon. Det er derfor synd at Enova setter et tak på 10 millioner i støtte per stasjon, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

I pressemeldingen informerer Enova om at programmet nå spisses ytterligere med formål å få flere kjøretøy på veiene. Fristen for de neste søknadsrundene er 28. september og 5. desember.

- Det er behov for betydelige forbedringer i Enovas støtteordning 

- Miljødirektoratet har påpekt at virkemiddelbruken må styrkes, blant annet med flere utrullingsmidler, hvis vi skal ha mulighet til å nå klimamålene. Det er NHF enig i, og det er behov for betydelige forbedringer i Enovas støtteordning dersom den skal utløse tilstrekkelige investeringer i lastebiler og fyllestasjoner. Det er gledelig at Enova planlegger for flere søknadsrunder, og vi ser frem til fortsatt god dialog om spissingen av programmet, avslutter Wilhelmsen.